Per-Aslak Ertresvåg: Besvergelser fra toppen av en sprøytespiss(4)

De dokumenterte skadevirkningene

Hjernehinnebetennelse, autisme, krybbedød. Det er sykdommer som altfor ofte dukker opp i kjølvannet av vaksinering. I USA har det fra begynnelsen av 1990-årene og fram til i dag vært en en kraftig økning av autisme-tilfeller blant barn. Fra 1939 til 1998 opplevde man bare i California en økning på 273 prosent. For Maryland var økningen 513 prosent, mens Florida hadde en økning på 571 prosent. Felles for disse økningene er at de viser situasjonen etter at MMR-vaksinen (meslinger, røde hunder og kusma) ble introdusert i USA.

Amish-folket i USA har ifølge loven rett til å avstå fra vaksiner på grunn av sin dype og spesielle religiøse overbevisning. Statistisk sett skulle de hatt 134 autistiske barn, dersom gjennomsnittstall fra USA ble lagt til grunn. Amish-folket har imidlertid bare tre autistiske barn. Ett av dem ble adoptert fra Kina og var blitt vaksinert både ved utreise fra Kina og ved innreise til USA. De to andre er barn av foreldre som lot seg overtale til å vaksinere dem, forteller naturterapeuten Reidunn Jacobsen til Adresseavisen.

Viktige opplysninger om skadevirkningene ved vaksiner blir rutinemessig holdt tilbake. Verken befolkningen eller ”myndighetene”, in casu Nasjonalt folkehelseinstitutt, sitter foreløpig med grundige studier om det langsiktige skadeomfanget. Japan forbød MMR-vaksinen i 1993 på grunn av problemene som fulgte med. Der har barna fått tilbud om å ta enkeltvaksiner i stedet. I Sveits gikk 200 leger ut mot MMR-vaksinen før den ble introdusert. Uroen de ga uttrykk for gjaldt ikke de kortsiktige følgene, men virkningene på langt sikt, ifølge Rolf Erik Hanssen.

Den amerikanske forskeren Eleanor McBean har i sin bok Poisoned Needle gått gjennom og systematisert mye historisk statistikk. Her er et lite utplukk til ettertanke:

Statistikk, USA 3. april 1954 10. juli 1954
Årlige tilfeller Før vaksine: Etter vaksine:

Vannkopper 6.684 13.515
Meslinger 4.056 13.913
Kusma 2.182 5.196
Skarlagensfeber 1.256 2.295
Syfilis 828 1.631
Totalt av alle 48 reg. sykdommer 19.997 47.070

Statistikk fra England og Wales som viser nedgang i sykdommer uten bruk av vaksiner:

20 årsperiode Meslinger Skarl.feber Kikhoste Difteri 1861 – 1880 1.067 1.973 1.344 932
1881 – 1900 1.149 585 1.104 838
1900 – 1920 877 197 684 504
1920 – 1940 297 50 294 293
1941 – 1948 62 69 121 105

Statistikk, kopper i England og Wales med bruk av vaksiner: (Ethel Douglas Hume: Pasteur Exposed)

Årstall Dødsfall

14.244
20.059
1870-72 44.840

Mellom Befolkningsvekst Prosentvis økning døde
1. og 2. epidemi 7 pst. økning 40.8 pst.
2. og 3. epidemi 9 pst. økning 123.0 pst

Trass i fulle vaksineringsprogrammer med revaksinering, hvor befolkningen bare økte med sju og ni prosent, økte dødsfallene med henholdsvis 40,8 og 123,0 prosent

Mer kikhoste hos vaksinerte

Den historiske erfaring fra en rekke land er at ulike barnesykdommer var mest utbredt der vaksinedekningen var høyest, mens områder med lavest vaksinasjonsdekning hadde lavest sykelighet. Ifølge National Vaccine Information Centre 2. mars 1994, hadde man i USA fra juli 1990 til november 1993 rundt en halv million alvorlige skader årlig etter vaksiner.

Svenskene avskaffet vaksiner mot kikhoste i 1979 fordi de opplevde at kikhoste var mer utbredt blant de vaksinerte enn de ikke-vaksinerte. Trass i at Sverige hadde en vaksinasjonsdekning på 90-95 prosent registrerte helsemyndighetene 8612 tilfeller av kikhoste på ett år. På hele 1980-tallet, da man ikke vaksinerte mot kikhoste, var tallet på tilfeller i åtte av ti år mindre enn etter at vaksineprogrammet ble satt i gang.

Fredag 10. august 2007 kunne man lese en artikkel i Dagbladet under tittelen: Stadig flere norske barn får kikhoste. Avisen skriver at ”ni av ti norske barn vaksineres mot kikhoste. Likevel har vi den høyeste forekomsten av kikhoste i Europa. Fra 2001 til 2005 ble den mer enn fordoblet, fra 2500 til 5500 tilfeller pr. år”, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Det heter videre at ”årsaken til økningen er uklar”. Studien viser at babyer og de minste barna blir hardest rammet. Åtte av 10 som ble innlagt på sykehus var under sju måneder gamle. I tråd med ”forventningene” hadde 97 prosent av dem hosteanfall. Litt mer overraskende var det at bare en fjerdedel hadde denne ”kikingen” med høyfrekvent lyd da de ble innlagt. Flere fikk dette symptomet etter hvert, ifølge legen bak studien.

Det første spørsmål som melder seg er om det er nødvendig å studere fenomener hvor det finnes nok av relevant informasjon allerede på andre siden av grensen. Neste spørsmål: Er internasjonal statistikk og erfaring om virkningen av vaksiner, særlig på små barn, ukjent for norske medisinere og norske helsemyndigheter? Antibiotika er vanlig behandling mot kikhoste. På grunn av økningen i antall kikhostetilfeller landet rundt innførte Folkehelseinstituttet for to år siden en ekstra dose kikhostevaksine til landets andreklassinger. Er beslutningen om en ekstradose fattet av Folkehelseinstituttet på egen hånd, eller er det et krav fra helsemyndighetene?

Som all medikamentbruk er omfattende vaksinasjonsprogrammer et ekstremt potent profittdrivende middel. Det er avgjort ingen ny oppdagelse at farmasøytisk industri, våpenproduksjon og narkotikaomsetning ligger på topp når det gjelder avkastning. Det relativt nye er den stadig mer desperate offensiven fra en farmasøytisk industri på risikojakt, som vil utvide medisinbruken. Og øke fortjenesten.

Russisk rullett

En av vår tids mest respekterte og innsiktsfulle journalister er amerikaneren Jon Rappoport. For to år siden intervjuet han dr. Mark Randall om farene både for barn og voksne ved å ta vaksiner. Navnet Mark Randall er et psevdonym for en tidligere vaksineforsker som arbeidet i laboratoriene ved ledende farmasøytiske selskaper og i National Institute of Health. Han tilhørte de indre sirklene i det farmasøytiske establishment i USA. Det nedenstående er et utdrag av et omfattende intervju som berører alle sider ved denne industrien og dens virksomhet. Hans testimonium er viktig ikke bare fordi han har et intimt kjennskap til selve forskningen, men også manipuleringen som skjer fra vaksineindustrien og regjeringshold.

– At vaksiner kan være nyttige er ikke annet enn illusjoner og løgn. Ut fra mitt synspunkt i dag er alle vaksiner som gis farlige. Men noen vaksiner er verre enn andre. Realiteten er at vaksiner ofte svekker immunsystemet, ja stundom skader selve immunsystemet vårt. Alle vaksiner er forurenset fra laboratoriene, i tillegg kommer standard kjemikalier som formaldehyd, kvikksølv og aluminium som med hensikt puttes inn for å preservere vaksinen.

Når man ofte får høre at mange sykdommer er blitt borte, så skyldes det først og fremst bedre hygiene, friskere og bedre mat, mindre fattigdom. Bakterier finnes over alt, men er helsen god har man bedre motstandskraft til å mestre problemene uten vaksiner. Å vaksinere seg er å spille rulett.
– Men hvis vaksiner virkelig skader, hvorfor gir man dem?
– Først av alt: det er ikke noe ”hvis”. De skader. På ulike nivåer i systemet har folk forskjellige motiver: penger, frykt for å miste jobben, håp om belønning, prestisje, ønske om forfremmelser, misforstått idealisme osv.
– Den britiske legen Andrew Wakefield som avdekket forbindelsen mellom MMR-vaksinen (meslinger, røde hunder og kusma) og autisme, ble sparket fra jobben i London-hospitalet hvor han arbeidet?

– Ja, Wakefield har gjort samfunnet en stor tjeneste. Hans bevis på korrelasjonen mellom vaksinering og autisme er beundringsverdig.
– Hvor lenge arbeidet du selv på vaksine-laboratorier?
– I over ti år.
– I tilbakeblikk: Kan du finne noen god grunn til å si at bruk av vaksiner har vært en suksess?
– Nei det kan jeg ikke. Dersom jeg hadde hatt et barn i dag, er vaksine det siste jeg ville gitt mitt barn.
(www. nexusmagazine.com)februar-mars 2006. Jon Rappoport, E-mail: Rappoportjon@hotmail.com eller www.nomorefakenews.com http://www.nomorefakenews.com/index.php

Artikkelen er et forkortet og redigert utdrag fra et kapittel i Ertresvågs siste bok, utgitt på Koloritt forlag nå i høst.

Ertresvåg vil også holde foredrag på Den store alternativmessen i Oslo, Vallhall Arena på Helsfyr, 21. – 23. november. Se program annet sted i bladet.

kilde http://altnett.ning.com/group/vaksinasjon/forum/topics/peraslak-ertresvaag

Per-Aslak Ertresvåg: Besvergelser fra toppen av en sprøytespiss(1)

Les også:

http://origo.no/-/bulletin/show/496558_per-aslak-ertresvaag-besvergelser-fra-toppen-av-en-sproeyte

Vist 673 ganger. Følges av 1 person.
Annonse