Bill gates avslører seg om vaksinene(se youtube filmen her),sier at det dreier seg om sterilisering(1)

Bill Gates says: “The world today has 6.8 billion people. That’s heading up to about nine billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.”

Vaksinefondet
GAVI som skal drepe små barn:

Et av De viktigste prosjektene i COSMIC er prosjekt GAVI som går ut
på å ødelegge samvittighetens stemme i alle verdens spebarn.
Nå har jeg funnet det rette navnet for et overvåknings- og
styringssystem som har ambisjoner om å styre alt fra været i
verdensrommet til enkeltindividenes tanker. De tekniske detaljene kan du
lese på engelsk og tysk wikipedia. "De viktigste prosjektene i COSMIC ":http://de.wikipedia.org/wiki/COSMIC er prosjekt BABEL som styres av jesuittene og går ut på å skape
fullstendig begrepsforvirring når det gjelder levende veseners
rettigheter og plikter og GAVI som går ut på å ødelegge samvittighetens
stemme i alle verdens spebarn. Hilen Synnøve

Datei:COSMIC-FORMOSAT-3

" “Politikere som Jens Stoltenberg hjelper Bill Gates å vaske hendene og legitimere Microsofts griske forretningsdrift som holder u-landene nede.”

Vist 297 ganger. Følges av 1 person.
Annonse