Legemiddelverket vil begrense bruk av svineinfluensavaksiner På grunn av økt risiko for å utvikle narkolepsi.

Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?GAV.ORG

*Kanskje legemiddelverket og FHI som har prakket denne giftvaksinen – Pandemrix på et tusentals mennesker her i landet burde vært ærlige i begynnelsen og fortalt alle disse menneskene om alle mulige vedvarende også farlige bivirkninger de ville få etter å ta vaksinen? Fra nervelidelser til muskelsvikt m.m. Noen STORE LØGNERE er det de er! *
Lise Tollefsen Slembe

Legemiddelverket bygger sin oppfordring på anbefalinger fra Den europeiske vitenskapelige legemiddelkomiteen (CHMP). CHMP har sett på undersøkelser fra Finland og Sverige, samt en studie som ennå ikke er fullført i sju EU-land samt Norge.

Ifølge studiene i Sverige og Danmark er risikoen for å utvikle narkolepsi 13 ganger høyere hos barn og ungdom som blir vaksinert med Pandemrix, enn hos dem som ikke får slik vaksine.

Imidlertid er det i reelle tall snakk om svært få tilfeller. Økningen innebærer mellom tre og sju ekstra tilfeller av narkolepsi blant 100.000 vaksinerte.

Undersøkelsene viser at forekomst av narkolepsi ikke øker blant vaksinerte over 20 år. Derfor vurderer Legemiddelverket og CHMP at bruk av svineinfluensavaksinen Pandemrix fortsatt er positivt for personer over 20 år.

Men hos personer under 20 år skal Pandemrix kun gis dersom det ikke er mulig å skaffe vanlig sesonginfluensavaksine, som også beskytter mot H1N1. Pandemrix skal også gis til personer under 20 år kun hvis de har økt risiko for komplikasjoner ved H1N1-influensa.

Legemiddelverket har registrert 24 tilfeller av narkolepsi etter vaksinering med Pandemrix i Norge. 19 av tilfellene er hos barn i alderen mellom fire og 19 år, og fem av tilfellene er hos voksne.

For øvrig er det ikke aktuelt å bruke Pandemrix-vaksiner i Norge nå fordi sesonginfluensavaksiner gir beskyttelse mot H1N1-influensa.
KILDE

Vist 136 ganger. Følges av 1 person.
Annonse