Do cervical cancer data justify HPV vaccination in India? Epidemiological data sources and comprehensiveness

Forskere advarer India mot HPV-vaksinering av befolkningen:
’Neither the epidemiological evidence nor the current cancer surveillance systems justify general rollout of a HPV vaccination programme either in India or in the two states…"

The Indian government suspended research in April 2010 on the feasibility and safety of human papillomavirus (HPV) vaccine in two Indian states (Andhra Pradesh and Gujarat) amid public concerns about its safety. This paper describes cervical cancer and cancer surveillance in India and reviews the epidemiological claims made by the Programme for Appropriate Technology in Health (PATH) in support of the vaccine in these two states. National cancer data published by the Indian National Cancer Registry Programme of state registry returns and the International Agency for Research on Cancer cover around seven percent of the population with underrepresentation of rural, northern, eastern and north-eastern areas. There is no cancer registry in the state of Andhra Pradesh and PATH does not cite data from the Gujarat cancer registries. Age-adjusted cervical cancer mortality and incidence rates vary widely across and within states. National trends in age standardized cervical cancer incidence fell from 42.3 to 22.3 per 100,000 between 1982/1983 and 2004/2005 respectively. Incidence studies report low incidence and mortality rates in Gujarat and Andhra Pradesh. Although HPV prevalence is higher in cancer patients (93.3%) than healthy patients (7.0%) and HPV types 16 and 18 are most prevalent in cancer patients, population prevelance data are poor and studies highly variable in their findings. Current data on HPV type and cervical cancer incidence do not support PATH’s claim that India has a large burden of cervical cancer or its decision to roll out the vaccine programme. In the absence of comprehensive cancer surveillance, World Health Organization criteria with respect to monitoring effectiveness of the vaccine and knowledge of disease trends cannot be fulfilled.

© 2012 The Royal Society of Medicine

kilde

Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008)
Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse­problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?
KJØP HER

“Jens Stoltenbergs regjering har til hensikt å øke Norges støtte til Det internasjonale vaksinefondet GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten til vaksinering av barn i fattige land blir til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av perioden.”GAVI

22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE – Gunnars kjæreste
Husker dere denne saken, det fins nemmelig bevis på tape at Bhatti ville prøve å sprenge den Israelske ambasaden, denne tapen vil ikke PST høre på fra et vitne som ble brukt som et offer av PST i en annen sak, jeg kommer tilbake til denne konkrete saken senere.Les

Vist 89 ganger. Følges av 1 person.
Annonse