Forum: Åpent forum

En av fem sier nei til kreftvaksine

I disse dager vaksineres jenter i 7. klasse mot virus som kan gi livmorhalskreft. I Telemark er det fortsatt nesten 20 prosent som takker nei til vaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen til alle jenter i 12-årsalderen. Det første kullet som ble vaksinert, fikk de tre nødvendige dosene i 2009/2010. Nissedal hadde den laveste deltakelsen i 2009 med 14 prosent.

- STOR SKEPSIS

- Vaksinen var ny og ukjent. Selv om den ikke kan sammenlignes med hurtigvaksinen mot svineinfluensa, så var skepsisen stor. HPV-vaksinen er forsket på over lang tid. Jeg merker at det er enda flere i år, som sier ja til vaksinen, enn i fjor, sier ledende helsesøster i Nissedal, Anita Haugstad Haugsjå.

Andelen jenter som tar vaksinen i Nissedal, har økt til rundt 70 prosent i 2011. Helsesøster har innført et fast besøk i sjetteklasse våren før vaksinasjonen.

- Mer informasjon hjalp veldig, både til jentene og foreldrene.

NOTODDEN OG SILJAN

Allerede det første året HPV-vaksinen ble tilbudt i Notodden kommune, ble 81 prosent av 12-åringene vaksinert. I den tredje sesongen med vaksinasjon i 2011, økte andelen til 90 prosent. Notodden har høyest andel vaksinerte mot HPV i Telemark sammen med Siljan, Kviteseid og Tokke.

- Det første året med vaksinen i 2009, hadde vi et åpent foreldremøte. Vår erfaring er at god informasjon gir resultater. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det har egentlig vært lite skepsis blant foreldrene, sier helsesøster i Notodden kommune, Linda Marie Haugan.

ØKER MED TIDLIG DEBUT

- Tidlig seksuell debut og flere sexpartnere gjør jentene utsatt for HPV. Er det vanskelig å gi de riktige rådene?

- Det er riktig at færre sexpartnere fører til mindre sjanse for HPV-infeksjoner. Likevel får de fleste jenter en slik infeksjon i løpet av livet. Som regel går infeksjonen over av seg selv, men hvis det er en langvarig infeksjon kan dette gi celleforandringer. HPV smitter veldig lett ved seksuell kontakt og kondom bekytter ikke alltid mot virusene, forklarer Haugan.

200 000 DOSER I NORGE

Folkehelseinstituttet har analysert 6000 urinprøver fra 17-åringer, som ikke har tatt vaksinen. Rundt en av sju testet positivt for en eller flere HPV-typer. I 2014 vil FHI vite mer om effekten av vaksinen. Da samler forskerne inn urinprøver fra det første vaksinerte årskullet.

- Per i dag takker 80 prosent ja til vaksinen. Siden starten ser vi at andelen vaksinerte øker og det er vi fornøyd med. I verden er den gitt i 95 millioner doser. I Norge er det gitt over 200 000 doser og det er rapportert om lite bivirkninger, sier prosjektleder for den nasjonale oppfølgingen av HPV-programmet, Lill Trogstad.
kilde
Per-Aslak Ertresvåg: Besvergelser fra toppen av en sprøytespiss(4)

De dokumenterte skadevirkningene
kilde

“Ny medisin utvikles ofte av farmasøytisk industri, gjerne med solid støtte fra offentlig forskning. De nye medisinene er så underlagt patentbeskyttelse. Det betyr at den som har utviklet medisinen, har enerett til å selge den for en bestemt periode, dvs. monopol. Innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) kan slike patenter beskyttes for en 20-årsperiode i henhold til den såkalte TRIPS-avtalen.”

Det ble reist krav om tvangslisesiering, som ble belyst av tidligere bistandsminister Anne Kristin Sydnes på et møte med frivillige organisasjoner i 2001. Hun sa bl.a. at (les mer her):

“Vårt syn er at det er samsvar mellom artikkel 31 i TRIPS-avtalen og patentlovens § 49. Vi legger derfor til grunn at TRIPS-avtalens artikkel 31 må tolkes og anvendes slik at bestemmelsen skal ta hensyn både til patentinnehavers interesse og til interessene til forbrukerne/den som ønsker å tvangslisensiere.”

kilde

Vaksinefirmaet slipper erstatningsansvar
Les

Altafødte Gunnar
Evertsen hevder
Arfan Bhatti ville ha
bomber av ham, men
Evertsen fikk aldri
vitne mot Bhatti i terrorsaken.

Det er klart Israel ble forbannet når de skjønte at Arbeiderpartiet har dekket over at Bhatti fikk hjelp av PST – Bandidos til å finansiere sitt innkjøp av bombedeler, Gunnar kan den dag i dag bekrefte dette.KILDE

13-årig flicka kan varken gå eller tala efter HPV-vaccination

Den tidigare fullt friska Lucy Hinks kan varken gå eller tala efter att ha injicerats med den tredje dosen av vaccinet Cervarix, ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer. De svåra sviterna gör att hon sover upp till 23 timmar per dag, Nu varnar Lucys föräldrar för biverkningarna av vaccinet, rapporterar den brittiska tidskriften Daily Mail.

I september 2008 började det brittiska hälsodepartementet med ett nationellt HPV-vaccinationsprogram för unga flickor. Programmet innebär att alla flickor erbjuds vaccin mot humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer. Föräldrarna har möjlighet att göra ett medvetet val och kan tacka nej men det kan vara svårt som förälder att förstå vad en vaccinering kan ge för konsekvenser.

I maj fick den engelska skolflickan Lucy Hink i Port Carlisle, den tredje vaccinationssprutan som ingår i vaccinationsprogrammet för HPV. Den sprutan kom att förändra både Lucys och hennes föräldrars liv dramatiskt. Lucy fick en mycket allvarlig reaktion några veckor efter att hon vaccinerats som medförde att hon hamnade i ett närmast vegetativt tillstånd och i behov av vård dygnet runt.

-Vissa nätter har jag varit så orolig att jag har vaknat flera gånger bara för att försäkra mig om att hon fortfarande andas, säger Lucys mamma till Daily Mail.

Lucy hade tidigare reagerat på MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) därför hade Lucys mamma oroat sig för eventuella biverkningar innan HPV-vaccinationen, men blivit lugnad när skolsköterskan försäkrat henne om att biverkningar var ytterst ovanliga.

– Vi känner oss lurade eftersom vi och de flesta föräldrar litar på hälsovårdsmyndigheterna när det gäller våra barns liv, säger Lucys mamma.

Lucys föräldrar vill nu uppmana alla andra föräldrar att ta reda på eventuella biverkningar av vaccinet Cervarix.

-Jag önskar att ingen ska behöva gå igenom det vi fått göra, säger Lucys mamma, och fortsätter:

-Jag vill uppmana föräldrar att ta reda på alla fakta, samla så mycket information som möjligt. Bestäm själv om vad som är rätt för ditt barn.

Enligt läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline som tillverkar Cervarix, tar man alla rapporter om biverkningar på största allvar.

Nästan 4500 biverkningsreaktioner på HPV vaccinet har rapporterats sedan vaccinationsprogrammet började. Bland de mer allvarliga har förekommit fall av Guillain-Barrés syndrom, liksom de diagnoser som Lucy nu bekräftats lida av, myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom.

I Sverige har Socialstyrelsen beslutat att HPV-vaccination ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare när de går i årskurs 5-6. Även äldre flickor i åldern 13-18 år (flickor födda efter 1/1 1993) ska erbjudas vaccinet kostnadfritt enligt uppgifter från SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) informationssida.

Upphandlingen av vaccinet har fördröjts i landstingen på grund av en domstolsprocess mellan de två läkemedelsföretagen Sanofi Pasteur MSD med vaccinet Gardasil och Glaxo Smith Kline med vaccinet Cervarix.

Örebro läns landsting meddelade nyligen på sin informationssida att man inte kommer att vänta längre utan förbereder vaccineringen på flickor födda 1993 på länets vårdcentraler och även andra landsting förväntas följa efter.

kilde

FN ikke bra nok?

Det var FNs generalsekretær Kofi Annan som på Verdens økonomiske forum i Davos i 1999 tok til orde for mer partnerskap mellom næringslivet og FN og i den ånd at vaksinealliansen GAVI året etter ble lansert av daværende WHO-sjef Gro Harlem Brundtland (les mer her). I en FN-rapport om slik samarbeid i 2002 ble bl.a. GAVI framhevet i positive ordelag som ett eksempel (les mer her):

GAVI. Som en koalisjon av FN-organer, regjeringer, stiftelser og farmasøytiske selskaper skaffer GAVI immuniseringstjenester for å sikre at barn, uansett hvor fattige de er, har lik tilgang til vaksiner.”

Fra før av fantes FN-organer med ansvar for vaksinering og Networkers South-North stilte kritiske spørsmål om dette i sitt innspill til utenrikskomiteen i forbindelse med årets budsjetthøring (les mer her):

En presentasjon av Camilla Stoltenberg divisjonsdirektør ved divisjon for epidemiolog,Nasjonalt folkehelseinstitutt(1)

Les

Folkehelseinstituttets historie Del 1
*Statens institutt for folkehelse ble grunnlagt i 1929. Ideen om en offentlig instans med fokus på befolkningens helse så imidlertid dagens lys 50 år tidligere, og tanken om offentlig ansvar for forebyggende helsetiltak gikk enda lenger tilbake. Les

Altafødte Gunnar
Evertsen hevder
Arfan Bhatti ville ha
bomber av ham, men
Evertsen fikk aldri
vitne mot Bhatti i terrorsaken.

Det er klart Israel ble forbannet når de skjønte at Arbeiderpartiet har dekket over at Bhatti fikk hjelp av PST – Bandidos til å finansiere sitt innkjøp av bombedeler, Gunnar kan den dag i dag bekrefte dette.KILDE

Do cervical cancer data justify HPV vaccination in India? Epidemiological data sources and comprehensiveness

Forskere advarer India mot HPV-vaksinering av befolkningen:
’Neither the epidemiological evidence nor the current cancer surveillance systems justify general rollout of a HPV vaccination programme either in India or in the two states…"

The Indian government suspended research in April 2010 on the feasibility and safety of human papillomavirus (HPV) vaccine in two Indian states (Andhra Pradesh and Gujarat) amid public concerns about its safety. This paper describes cervical cancer and cancer surveillance in India and reviews the epidemiological claims made by the Programme for Appropriate Technology in Health (PATH) in support of the vaccine in these two states. National cancer data published by the Indian National Cancer Registry Programme of state registry returns and the International Agency for Research on Cancer cover around seven percent of the population with underrepresentation of rural, northern, eastern and north-eastern areas. There is no cancer registry in the state of Andhra Pradesh and PATH does not cite data from the Gujarat cancer registries. Age-adjusted cervical cancer mortality and incidence rates vary widely across and within states. National trends in age standardized cervical cancer incidence fell from 42.3 to 22.3 per 100,000 between 1982/1983 and 2004/2005 respectively. Incidence studies report low incidence and mortality rates in Gujarat and Andhra Pradesh. Although HPV prevalence is higher in cancer patients (93.3%) than healthy patients (7.0%) and HPV types 16 and 18 are most prevalent in cancer patients, population prevelance data are poor and studies highly variable in their findings. Current data on HPV type and cervical cancer incidence do not support PATH’s claim that India has a large burden of cervical cancer or its decision to roll out the vaccine programme. In the absence of comprehensive cancer surveillance, World Health Organization criteria with respect to monitoring effectiveness of the vaccine and knowledge of disease trends cannot be fulfilled.

© 2012 The Royal Society of Medicine

kilde

Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008)
Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse­problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?
KJØP HER

“Jens Stoltenbergs regjering har til hensikt å øke Norges støtte til Det internasjonale vaksinefondet GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten til vaksinering av barn i fattige land blir til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av perioden.”GAVI

22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE – Gunnars kjæreste
Husker dere denne saken, det fins nemmelig bevis på tape at Bhatti ville prøve å sprenge den Israelske ambasaden, denne tapen vil ikke PST høre på fra et vitne som ble brukt som et offer av PST i en annen sak, jeg kommer tilbake til denne konkrete saken senere.Les

Gardasil Destroys Girl’s Ovaries: It Should Have Been Predicted

Excessive amounts of these heavy metals can result in a large array of symptoms and conditions, including the milder ones of:Nausea, Vomiting, Diarrhea, Irritable bowel, Stomach pain, Headache, Sweating,Joint pain. All of these symptoms are frequently reported by girls who are given the Gardasil vaccine. The question is: How do these symptoms of heavy metal intoxication relate to L-histidine in Gardasil?

A huge array of terrible effects have been attributed to Gardasil. They were predictable—and we’re likely to see many more over the next few years. Here’s why it could, and should, have been predicted.

by Heidi Stevenson

As noted in Gardasil Destroys Girl’s Ovaries: Research on Ovaries Never Considered, the BMJ has published the case report of a healthy 16-year-old Australian girl whose womanhood appears to have been stolen by Gardasil vaccinations. She became fully menopausal, her ovaries irrevocably shut down, without experiencing womanhood. That article focuses on the fact that Merck, Gardasil’s developer, had to be aware of potential harm to ovaries and either hid research documenting it or simply didn’t do it.

This article focuses on the how readily so many Gardasil disorders could—and should—have been predicted, simply by examining the known effects of two ingredients.

The article, Premature ovarian failure 3 years after menarche in a 16-year-old girl following human papillomavirus vaccination1, draws direct attention to three primary facts:

The girl has been thoroughly examined and tested. There is no known explanation other than the series of three Gardasil vaccinations she had. Ovarian death—premature menopause—is generally believed to result from an autoimmune disorder. They were unable to obtain data on the histology of rat ovaries resulting from the Human Papillomavirus Quadrivalent Vaccine (Gardasil), though it was performed on rat testes and made available.

These three facts are chilling, but further examination has shown that there’s even worse. Adverse effects like premature menopause—and worse—could, and should, have been predicted.
Two Risky Ingredients

Gardasil contains two ingredients that are known to cause some of the damage that is now being seen. They are polysorbate 80 (brand names Tween 80, Alkest, and Canarcel) and L-histidine. Polysorbate 80 has been shown in at least one study to do great harm to female reproductive organs. The risk from L-histidineis more subtle, as its absence is the issue, but it’s likely more pervasive. The mechanism that would cause a lack of L-histidine is explained.
Polysorbate 80

Polysorbate 80 is known to cause damage to female rats’ reproductive system2, and there is no reason to believe that the human reproductive system is spared. Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats states:

Treatment with Tween 80 accelerated maturation, prolonged the oestrus cycle, and induced persistent vaginal oestrus. The relative weight of the uterus and ovaries was decreased relative to the untreated controls. Squamous cell metaplasia of the epithelial lining of the uterus and cytological changes in the uterus were indicative of chronic oestrogenic stimulation. Ovaries were without corpora lutea, and had degenerative follicles.

Surely it should come as no surprise that at least one girl’s ovaries were lost after taking Gardasil vaccinations. It was predictable.

Polysorbate 80 can cause anaphylactic shock. A study in the Annals of Allergy, Asthma & Immunology3 concluded:

Polysorbate 80 is a ubiquitously used solubilizing agent that can cause severe nonimmunologic anaphylactoid reactions.

The most frightening trait of polysorbate 80 may be that it crosses the blood-brain barrier and can take other substances with it. It is used for that purpose. The drugs loperamide4 and doxorubicin5 are coated with polysorbate for just this purpose—to drag them into the brain.

So what else can polysorbate 80 drag into the brain? Gardasil utilizes aluminum as an adjuvant, even though it’s a dangerous neurotoxin. Injection of aluminum is associated with several neurological disorders, as is reported in Gaia Health and Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations6, rheumatoid arthritis, autoimmune thyroid disease, inflammatory bowel disease, multiple sclerosis, diabetes, and autism may all be associated with aluminum adjuvants in vaccines.

Can polysorbate open the blood-brain barrier to let aluminum in? No one really knows because no one has looked. There is, though, no legitimate reason to assume that it cannot.

Considering how significant the risks of polysorbate 80 are, surely the precautionary rule should be applied before mass vaccinations of girls. And then there’s L-Histidine …
L-Histidine

L-histidine is a precursor of histamine, which triggers the inflammation response in allergic reactions. We may think of histamine as negative, but it is, in fact, crucial for health. Though it can be excessive in the inflammatory response it triggers in allergic reactions, we wouldn’t survive without the inflammation it triggers in general infections.

L-histidine is an essential amino acid with several other functions, including7:

Tissue repair and growth. Maintaining the myelin sheath of nerves. Production of both red and white blood cells. Production of histamine, carnosine, and anserine. Acting as an antioxidant. Stimulating gastric secretions. Sexual arousal and orgasm in women. Acting as a neurotransmitter. Stimulating secretion of pepsin and hydrochloric acid, making it essential in digestion. Circadian rhythm.

Low levels of L-histidine have been associated with rheumatoid arthritis7. It’s required for processing and chelation of copper, zinc, cobalt, and iron8,9,10,11, all of which are classed as heavy metals and noted for causing a variety of severe disorders when held in the body in excessive amounts.

Excessive amounts of these heavy metals can result in a large array of symptoms and conditions, including the milder ones of:

Nausea Vomiting Diarrhea Irritable bowel Stomach pain Headache Sweating Joint pain

All of these symptoms are frequently reported by girls who are given the Gardasil vaccine. The question is: How do these symptoms of heavy metal intoxication relate to L-histidine in Gardasil? L-histidine is a necessary amino acid. It’s normally found in the body. All of these symptoms are related to inadequate amounts of the substance, so how can injecting it result in less L-histidine?

It is the seemingly innocuous nature that’s at issue. L-histidine is an amino acid that naturally occurs in the body. So too does squalene occur in the body naturally. It’s one of a group of oils used as adjuvants. However, they are not used in vaccines for human beings, with the insane and devastating exception of squalene. They are used to induce autoimmune disorders in laboratory animals so that they can be studied for response to potential treatments for those disorders. That’s why squalene is so dangerous and is clearly what’s behind Gulf War Syndrome. You can read about the likely connection between squalene and Swedish and Finnish narcolepsy outbreaks in How the Flu Vaccine Causes Narcolepsy.

Unless otherwise demonstrated, it must be assumed that injecting L-histidine can result in an autoimmune disorder in which L-histidine is attacked by the immune system, resulting in a shortage of it and the substances requiring it for manufacture.

For example:

Joint pain is a common complaint of girls who have been injected with Gardasil. Rheumatoid arthritis is known to be associated with low levels of L-histidine12. Of course, low levels of L-histidine can be expected if the immune system sees it as an enemy because it’s been injected. Therefore, joint pain and arthritis were predictible sequelae of Gardasil. Weight gain has been reported in girls who’ve been given Gardasil. This should have surprised no one. The hypothalamus converts L-histidine into histamine for the purpose of suppressing hunger13. If an autoimmune condition destroys L-histidine, then there may be inadequate histamine and weight gain is a likely result. Will we see an epidemic of miscarriages and birth defects in girls who don’t have the misfortune of becoming sterile from Gardasil? It seems likely, because histamine is necessary in the development of embryos and organs14.

It was entirely predictable that any bodily function that relies on L-histidine or one of the substances for which it’s a precursor, including histamine, carnosine, and anserine, could be affected. It should come as no surprise that adverse effects of Gardasil include a wide range of disorders and deaths. It would have been surprising had Gardasil not produced them!
Why?

Gardasil may be the first vaccine to utilize L-histidine. The reason it’s included doesn’t seem to be explained anywhere. The adverse effects of polysorbate 80 are well known, especially when it’s injected. Polysorbate 80′s ability to bypass the blood-brain barrier is not new information; yet, it was included in this vaccine that utilizes a known neurotoxin, aluminum.

The question that must be asked is: Why? What reason could possibly exist for a vaccine that could predictably result in such incredible harm? Much of the potential damage will likely not be seen for years. Will be find that the already-high rate of infertility skyrockets? Will those who do manage to conceive suffer the anguish of miscarriages and babies with birth defects? How many will suffer from autoimmune disorders, such as rheumatoid arthritis? How many will suffer from neurological disorders, such as the Tourette’s-like tics suffered by girls in New York?

Joel Lord refers to Gardasil, along with Cervarix, as A Legacy of Shame. We are now seeing only the beginning of the adverse effects that have likely been caused. Autoimmune disorders tend to take time to show up. It takes time before pubescent girls become sexually active. How many of them will never experience the potential of sexual intimacy because the vaccine’s L-histidine has stolen their ability of sexual arousal and orgasm?

The simplest reason of all is, of course, money. Merck and its minions simply value money over anything else, including the quality of countless young women’s lives. Nor do they appear to care how many will suffer early deaths. Are there other reasons? In my view, nothing could be more insidious than to willingly hide the terrible and predictable potential of a product simply to get rich. Others, though, see this as part of a conspiracy. What are your views?

Cynthia A. Janak investigated Gardasil ingredients polysorbate 80 and L-histidine with horror. Although I don’t share her suspicion that the problem is caused by a synergistic relationship between the two, her work has been indispensable. You can read about her findings in Polysorbate 80 and Histidine, a marriage of disaster. I have discussed this issue with Leslie Carol Botha of Holy Hormones!, who referred me to Cynthia Janak’s work. This article would not have been produced without the insights of both these women.
Sources:

Premature ovarian failure 3 years after menarche in a 16-year-old girl following human papillomavirus vaccination, BMJ Reports 2012, Deirdre Therese Little, Harvey Rodrick Grenville Ward, doi:10.1136/bcr-2012-006879 Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats. Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions. Delivery of loperamide across the blood-brain barrier with polysorbate 80-coated polybutylcyanoacrylate nanoparticles. Significant transport of doxorubicin into the brain with polysorbate 80-coated nanoparticles. Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations Pure L-Histidine Synthesis and characterization of copper(I), copper(II), zinc(II), cobalt(II), and iron(II) complexes of a chelating ligand derived from 2,6-diacetylpyridine and L-histidine. Oxygenation of the copper(I), cobalt(II), and iron(II) complexes. Crystal structure of the zinc(II) complex Dietary regulation of copper absorption and storage in rats: effects of sodium, zinc and histidine-zinc. Growth characteristics in laboratory animals fed zinc-deficient, copper-deficient, of histidine-supplemented diets. Inhibition of copper absorption by zinc. Effect of histidine. Low free serum histidine concentration in rheumatoid arthritis. A measure of disease activity. Histidine Suppresses Food Intake through Its Conversion into Neuronal Histamine Histamine: A potential therapeutic agent for breast cancer treatment?

kilde

Det er nå 2 år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap: Papiravisene og TVs kollektive forsøk på å skape så mye frykt at flest mulig skulle føle seg presset til å ta den usikrede injeksjonen Pandemrix. Sommeren og høsten 2009 ble tidenes koordinerte skremselskampanje gjennomført i regi av norske papiraviser og riksdekkende TV: Svineinfluensa-vaksinen!Les

Dødelige Bivirkninger Bekjennelser fra en Legemiddel-Direktør
”Sannheten er at legemiddelindustrien er så korrupt at det er blitt vanlig å bestikke myndigheter, tjenestemenn og leger, en livsfarlig trend vi samlet må stoppe før det er for sent. Jeg vet dette fordi jeg selv var en av legemiddelbransjens løpegutter som ble sendt ut for å bestikke leger og myndigheter. Jeg husker en gang jeg ble sendt til USA fra Sverige med fly med et eneste formål alene å gi kontanter til en korrupt lege. Jeg fikk selv i oppdrag å bestikke svenske myndigheter til å ta inn Prozac(Fontex i Norge). Jeg angrer bittert, og om jeg kunne gå tilbake og endre mine tidligere handlinger ville jeg gjort det. Det beste jeg kan gjøre nå er å skrive om det, og håpe det vil bidra til en endring. Slik situasjonen er nå kan ikke noe samfunn leve med i lengden, dette er din og min oppgave, vi må stoppe eller korrigere en løpsk organisme før det er for sent.” – John Virapen kJØP HER

Bill Gates og Jens Stoltenberg har diskutert vaksine business med skatte pengene våre
Jens Stoltenberg som satt i styret i finansieringsfondet til Gavi fram til han ble statsminister i 2005.Bill Gates er en av alliansens hovedsponsorer i Det internasjonale vaksinefondet GAVI

.

Staten Norge dropper ikke influensavaksine

‎"2,2 millioner nordmenn fulgte myndighetens råd om å vaksinere seg under pandemien. Først i etterkant ble det påvist en mulig sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi."

Både norske og europeiske legemiddelmyndigheter fortsetter å anbefale influensavaksinen Fluarix.

I midten av oktober gikk finske myndigheter ut og advarte mot å gi influensavaksinen Fluarix til personer under 65 år.

Bakgrunnen var en finsk studie som antyder at det er større risiko for å få narkolepsi etter å ha tatt pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa og så Fluarix.

Etter å ha gått gjennom den finske studien, mener norske myndigheter det ikke er grunn til at personer under 65 skal ikke lenger skal vaksineres med vaksinen.

- Konklusjonen vår var at metodene som ble brukt i studien ikke var følsom eller spesifikk nok til å si noe sikkert om dette, sier seksjonssjef Svein Rune Andersen i Legemiddelverket til VG Nett.

Forrige uke konkluderte også europeiske legemiddelmyndigheter med det samme i en rapport.

- Vi kan ikke være skråsikre her, men vi kan heller ikke basere oss på hypoteser. Vi må basere oss på gode, vitenskapelige data, og det er det ikke i dette tilfellet.

- Ikke økt risiko

Den finske studien mente de fant høyere nivåer av spesifikke antistoffer hos personer med narkolepsi som hadde fått Pandemrix, enn hos de som var friske. Men ifølge Legemiddelverket hadde bare 30% av totalt 47 pasienter høyere nivå av antistoffene.

- Er vaksinen trygg?

- Definisjonen på trygg er vanskelig – en vaksine kan jo gi bivirkninger. Men ut i fra det vi vet i dag så kan vi ikke se at det skal være noen økt risiko for å få narkolepsi etter vaksinasjon med sesonginfluensavaksiner, sier Andersen.

Norge har kjøpt inn to vaksiner til risikogruppene, både Fluarix og Vaxigrip, i tillegg er også vaksinen Influvac tilgjengelig.

- Vaksinasjon i Norge er frivillig. Når myndighetene anbefaler vaksinasjon til grupper i befolkningen, er det basert på en avveining av risikoen ved å gjennomgå sykdom, opp mot nytten av vaksine. Ønsker man ikke å vaksinere seg med Fluarix er det mulig å velge en av de to andre vaksinene, sier Andersen.

Fikk erstatning

Den finske studien konkluderer med at det er de som tok vaksinen mot svineinfluensa, Pandemrix, i 2009, og som er under 65, som potensielt kan ha økt risiko for narkolepsi.

2,2 millioner nordmenn fulgte myndighetens råd om å vaksinere seg under pandemien. Først i etterkant ble det påvist en mulig sammenheng mellom vaksinen og narkolepsi.

Fremdeles får helsemyndighetene inn meldinger om personer som sier de har fått sovesykdommen etter at de tok vaksinen for tre år siden. I begynnelsen av oktober hadde Norsk Pasientskadeerstatning betalt ut over ti millioner kroner i erstatninger til de som ble rammet. KILDE

HPV-vaksine – naivt og velment? N Høstmælingen
Menneskerettigheter er mitt fagfelt. Blant annet har jeg arbeidet med næringslivets samfunnsansvar. Her har det mest vært tale om opplagte krenkelser i fattige land, som barnearbeid og drap på fagforeningsledere. Av en kollega ble jeg oppfordret til å se litt på farmasøytisk industri, for eksempel knyttet til innføringen av HPV-vaksine i Norge. Vakkert var det ikke.Les her

Boka om ADHD er en beretning som dokumenterer overgrep og som stiller en rekke vesentlige spørsmål. Forfatterne mener den norske skole og foreldrene må ta en stor del av ansvaret for at barn og unge tvinges til å innta tabletter for å tilpasse seg samfunnets normer. Kjøp her

Rikets tilstand – Kappløpet om hjernen (1/2)

HPV-vaksine - naivt og velment? N Høstmælingen

Menneskerettigheter er mitt fagfelt. Blant annet har jeg arbeidet med næringslivets samfunnsansvar. Her har det mest vært tale om opplagte krenkelser i fattige land, som barnearbeid og drap på fagforeningsledere. Av en kollega ble jeg oppfordret til å se litt på farmasøytisk industri, for eksempel knyttet til innføringen av HPV-vaksine i Norge. Vakkert var det ikke.

HPV-vaksine skal forhindre livmorhalskreft forårsaket av humant papillomvirus. Viruset smitter ved seksuell aktivitet. Typisk rammer det kvinner med lav seksuell debutalder og hyppig partnerskifte. Årlig rammes ca. 300 norske kvinner av denne kreftformen, med ca. 100 dødsfall. Av dem som rammes, er det mer enn 70 % som ikke har deltatt i det screeningtilbudet som foreligger (der ca. 80 % av alle norske kvinner deltar). Snittalder ved diagnosetidspunkt er rundt 48 år. Forekomsten av kreftformen er synkende, og insidensen av livmorhalskreft er relativt lav, nær en tidel av brystkreft og tykktarmkreft (hhv. ca. 2 700 og 3 400 nye tilfeller per år).

Det foreligger ingen dokumentasjon på at HPV-vaksinen reduserer forekomst av kreftformen, kun at det har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft. Det er uklart hvor lenge vaksinen gir beskyttelse og derfor også hvor ofte man trenger påfyll. Dermed er det umulig å fastslå kostnadene, men anslag ligger på 100 – 150 millioner kroner per år. Siden vaksinen ikke virker mot alle HPV-typer assosiert med kreft, er det uklart om andre typer humant papillomvirus tar over. Det er også uklart hvordan HPV-vaksinen reagerer med andre typer vaksiner eller hvordan den reagerer med f.eks. bruk av p-piller. I Norge ønsker man å innføre vaksinen fra 12 års alder i forbindelse med annen barnevaksinering, men forsøkene er utført hos eldre jenter.

To store legemiddelfirmaer produserer i dag hver sin HPV-vaksine. Vaksinene er godkjent i Norge og kan fritt kjøpes på apotek. I USA har myndighetene stilt som vilkår for vaksinen Gardasil at legemiddelfirmaet Merck må samarbeide med Kreftregisteret i Norge for å undersøke langtidseffekt og at det må gjennomføres en studie i samarbeid med norske myndigheter dersom vaksinen innføres som del av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Legemiddelfirmaenes inntekter følger av salgsvolum. De store volumene oppnås når vaksinene tas inn i offentlige vaksineprogrammer. For å nå dit kreves påvirkning av offentlige beslutningstakere. Slik påvirkning kan for eksempel skje gjennom å etablere «folkebevegelser» (som grupper på Facebook), skrive leserinnlegg i lokalpressen, kontakte helseinteresserte politikere og påvirke faggrupper som jordmødre, helsesøstre og ulike medisinske retninger. Avgjørende er det å formulere treffende budskap, for eksempel at vaksinen er viktig for kvinnehelse, bidrar til likhet i helsetilbudet, beskytter våre unge jenter eller er viktig i et globalt perspektiv. Alle disse virkemidlene er benyttet i forhold til HPV-vaksinen.

Ulovlig er på ingen måte denne påvirkningen, men det er kanskje ikke alle beslutningstakere som er like bevisst de sterke næringsinteressene og den brede virkemiddelbruken. Åpenhet er ikke denne bransjens sterke side.

Men i et demokrati er åpenhet rundt myndighetenes beslutninger et bærende element. Derfor skal alle lovforslag sendes ut på høring før de vedtas i Stortinget, noe som også sikrer bedre beslutningsgrunnlag. Hadde denne saken blitt behandlet mer åpent, kunne usikkerhetsmomentene knyttet til kostnader og effekt blitt bedre drøftet. Alternativ ressursbruk ville blitt synliggjort, for eksempel knyttet til økt deltakelse i screeningprogrammet, økt bruk av kondom og bruk av nyutviklede diagnostiske sett. Likestillingsperspektiv kunne blitt trukket inn, siden det å utrydde samlingen av virus krever vaksinering ikke bare av alle jenter, men også av alle gutter. En høring ville også ha fått frem at jentene har krav på å få dekkende og grundig informasjon før samtykke til vaksinering gis. En åpen prosess i et så viktig spørsmål ville vært et opplagt gode.

Mulighetene for samrøre – og konspirasjonsteorier – svekkes gjennom åpne prosesser. I denne saken er innfallsvinklene mange. Statsminister Jens Stoltenberg var styreleder i det globale vaksinasjonsfondet GAVI, der Norge bidrar med store beløp. Sannsynligheten for at land i sør innfører HPV-vaksine er langt større om også land i nord har vaksinen i sine programmer. Statsministerens parti er det partiet som har drevet saken igjennom i regjeringen. Statsministerens søster er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, som rådgir departementet i vaksinespørsmål. Kreftregisteret, som ofte er en kritisk aktør i slike spørsmål, får forvalte store forskningsmidler fra ett av legemiddelfirmaene. Avgjørelsen er blitt tatt i ekspressfart. Hadde jeg fortalt denne historien til kolleger i Afrika eller Asia, ville de ha nikket gjenkjennende.

Om denne vaksinen virker eller ei, vet vi først om 20 – 30 år. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprosjekt for en vaksine man ikke vet effekten av og heller ikke vet hvor mye vil koste.

Naivt og velment? Eller kanskje ingen av delene?
KILDE

  • GAVI for liten og GAVI for stor?*
    Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?Kilde

Forbereder ny massevaksinering mot influensapandemi - Publisert i dag på NRK 19:48 02.02 2012


Norge forbereder seg på ny massevaksinering mot en kommende influensa, som kan ligne på svineinfluensaen som herjet for to år siden. Helsemyndighetene har ikke bestemt seg for hvilken vaksine som skal brukes.Dosene som ikke ble brukt skal nå destrueres og kastet fordi de er gått ut på dato. – Vi satt igjen med mer enn to millioner ubrukte doser, og vi må nå kaste vaksinere verdt et betydelig beløp, sier Stene-Larsen.Les hele saken hos NRK
Svineinfluensa vaksineringen 2 år etter, 2 år med løgn og bedrag samt økonomisk svindel med skattepengene våre Les her

Bill Gates og Jens Stoltenberg har diskutert vaksine business med skatte pengene våre Les her

Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?Les her

Folkehelseinstituttets historie Del 1 Les her

- P-sprøyte øker faren for HIV-smitte "Les her ":http://familienstoltenbergtjenerpolitiskokonomiskpavaksi.origo.no/-/bulletin/show/693590_p-sproeyte-oeker-faren-for-hiv-smitte

Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1

Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet

Dokument 2 Et løfte om beskyttelse del 1 av 3
Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment.

På tross av en statlig garanti om erstatning hvis noe skulle gå galt, nekter nå Staten å betale erstatning til rundt 300 unge som mener de ble skadet i Vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Norsk interview med Atle Johan Løvaas (del 1 af 6) om alternativ medicin og sundhed

Atle Johan Løvaas har egen praksis i klinisk homøopati etter dr. Reinhold Voll’s testmetode. Det vil si elektroakupunktur etter Voll, – Også kalt BFD (Bioeletrisk Funksjons Diagnose).Dette er kort fortalt et behandlingssytem som går ut på å teste ca. 120 – 130 akupunkturpunkter elektronisk.hJEMMESIDE

“Alt du ikke får vite om ADHD og Ritalin”

Er den eneste boken på norsk som gir deg nøytrale opplysninger om emnet. Her får du lese om hvordan man begynte å bruke Ritalin til barn, hva Ritalin er og hvilke virkninger dette midlet har på kropp og hjerne, om hvordan diagnosen ADHD ble til, om ‘lykkepiller’ (SSRI) og om hjernens overføringsstoffer, først og fremst serotonin og dopamin. Boken ble første gang utgitt i 2003. Dette er en VIKTIG bok for deg som vil vite mer om hva ADHD er og hva medisinering betyr, særlig dersom du har barn i skolealder som har fått diagnosen. "Les her ":http://boksalg.origo.no/-/bulletin/show/629290_alt-du-ikke-faar-vite-om-adhd-og-ritalin

Hva legevitenskapen ikke vil du skal vite
Les her

John Virapen(forfatteren) var ansatt i legemiddelbransjen i over 35 år og har jobbet i alle deler av industrien med unntak av produksjon. Han var senest Daglig Leder i Eli Lilly & Company i Sverige der han satt som administrerende direktør i 8 år. Han hadde ansvar for en rekke legemidler med svært alvorlige bivirkninger. Nå vil han ha sannheten ut…"Les her":http://boksalg.origo.no/-/bulletin/show/629288_doedelige-bivirkninger-bekjennelser-fra-en-legemiddel-direktoer

-Sprøyte øker faren for HIV – smitte
- Jeg har hørt om studien Aftenposten viser til, og jeg har fått varsel om at den kommer, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
Les her

Svineinfluensa vaksineringen 2 år etter, 2 år med løgn og bedrag samt økonomisk svindel med skattepengene våre
Les her

- P-sprøyte øker faren for HIV-smitte

Om WHO må anbefale afrikanske kvinner å droppe P-sprøyten, risikerer de å bidra til flere fødsler i land der enhver fødsel representerer en stor fare for at kvinner skades og dør.Faren for HIV-smitte er svært liten her til lands, sammenlignet med Afrika. Det er en annen mulig bivirkning som har fått flere norske kvinner til å kutte ut P-sprøyten de siste årene.

Forskerne tror at P-sprøyten forårsaker fysiske forandringer som gjør både kvinner og menn mer mottakelige for HIV-smitte. Men nøyaktig hva de fysiske forandringene går ut på, vet man ikke.

Legemiddelprodusenten Pfizer, som lager Depo-Provera, ønsker ikke å kommentere studien fordi de ennå ikke har rukket å lese rapporten.

20.000 norske kvinner

Nærmere 20.000 norske kvinner brukte P-sprøyten i fjor.

- Jeg har hørt om studien Aftenposten viser til, og jeg har fått varsel om at den kommer, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.
les mer her


Gjesteskribent N Høstmælingen – Det foreligger ingen dokumentasjon på at HPV-vaksinen reduserer forekomst av kreftformen, kun at det har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft. Det er uklart hvor lenge vaksinen gir beskyttelse og derfor også hvor ofte man trenger påfyll. les her

Drømmevaksine eller fortsatt en drøm?
SKREVET AV – redaktøren og Lege Hege Gjessing president i Legeforeningen –
Det må være mulig å debattere en eventue
Produsenter av HPV-vaksiner vil tjene store penger hvis Norge og andre land går inn for å vaksinere alle jenter. Hvorfor har helsemyndighetene slikt hastverk?les her Les også

Mulighetene for samrøre – og konspirasjonsteorier – svekkes gjennom åpne prosesser. I denne saken er innfallsvinklene mange. Statsminister Jens Stoltenberg var styreleder i det globale vaksinasjonsfondet GAVI, der Norge bidrar med store beløp. Sannsynligheten for at land i sør innfører HPV-vaksine er langt større om også land i nord har vaksinen i sine programmer. Statsministerens parti er det partiet som har drevet saken igjennom i regjeringen. Statsministerens søster er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, som rådgir departementet i vaksinespørsmål. Kreftregisteret, som ofte er en kritisk aktør i slike spørsmål, får forvalte store forskningsmidler fra ett av legemiddelfirmaene. Avgjørelsen er blitt tatt i ekspressfart. Hadde jeg fortalt denne historien til kolleger i Afrika eller Asia, ville de ha nikket gjenkjennende.

Om denne vaksinen virker eller ei, vet vi først om 20 – 30 år. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprosjekt for en vaksine man ikke vet effekten av og heller ikke vet hvor mye vil koste.

Naivt og velment? Eller kanskje ingen av delene?
les mer her

Bilde: Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet er en skrupeløs liten slange som syntes legene testet for mange for svineinfluensa.

Svineinfluensa vaksineringen 2 år etter, 2 år med løgn og bedrag samt økonomisk svindel med skattepengene våre
Det er nå 2 år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap: Papiravisene og TVs kollektive forsøk på å skape så mye frykt at flest mulig skulle føle seg presset til å ta den usikrede injeksjonen Pandemrix. Sommeren og høsten 2009 ble tidenes koordinerte skremselskampanje gjennomført i regi av norske papiraviser og riksdekkende TV: Svineinfluensa-vaksinen!Les

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, mener vaksineprosjektet er blitt et prestisjeprosjekt for enkelte som vil vise at “Norge er best i klassen”.

- De tar ikke til seg kritikk, og kjører i stedet sitt eget løp uten særlig vilje til å justere kursen underveis. Jeg tror dette blir gjort for å disiplinere befolkningen til å ta vaksinen. Når man ser hvor mange som har bestemt seg for å ikke ta vaksinen, kan man konkludere med at helsemyndighetenes strategi har vært mislykket.

Denne 48-åringen opprinnelig fra Alta har vært hovedmann i historiens største narkotikasak i Fredrikstad-distriktet, fastslår retten.

22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE – Gunnars kjæreste
Husker dere denne saken, det fins nemmelig bevis på tape at Bhatti ville prøve å sprenge den Israelske ambasaden, denne tapen vil ikke PST høre på fra et vitne som ble brukt som et offer av PST i en annen sak, jeg kommer tilbake til denne konkrete saken senere.Les

Svineinfluensa vaksineringen 2 år etter, 2 år med løgn og bedrag samt økonomisk svindel med skattepengene våre

Det er nå 2 år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap: Papiravisene og TVs kollektive forsøk på å skape så mye frykt at flest mulig skulle føle seg presset til å ta den usikrede injeksjonen Pandemrix. Sommeren og høsten 2009 ble tidenes koordinerte skremselskampanje gjennomført i regi av norske papiraviser og riksdekkende TV: Svineinfluensa-vaksinen!

DEN Øvre teksten er hentet fra Nyhetsspeilet kilde

GAVI for liten og GAVI for stor?
Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?KILDE

“Jens Stoltenbergs regjering har til hensikt å øke Norges støtte til Det internasjonale vaksinefondet GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten til vaksinering av barn i fattige land blir til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av perioden.”

Den internasjonale vaksinefondet GAVI ble lansert av tidligere leder i Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, på Verdens økonomiske forum i Davos i 2000 (les mer her). En av alliansens hovedsponsorer er microsoftgründeren Bill Gates. Og på siste samling i Verdens økonomiske forum i januar år fikk Stoltenberg skamros fra både Gates og internasjonale toppolitikere i følge Dagsavisens lederskribent (les mer Rorg.com).

Folkehelseinstituttets historie Del 1Les her

Assisterende Folkehelseinstituttet direktør Camilla Stoltenberg HER

Denne stillingen som assisterende direktør leder prosjektet Dagens helsetall, som skal modernisere de sentrale helseregistrene ved Folkehelseinstituttet. Samarbeid med andre registeransvarlige institusjoner om en generell fornyelse av helseregistrene i Norge er også en viktig del av prosjektet.

Obs Obs Linken fungerer ikke opp mot FHI sine hjemmesider.Følg veiledningen.

Gå til venstre kolonne – Divisjoner og avdelinger
Eller bruk denne linken til å lime inn på din nettleser.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5670:0:15,1153:1:0:0:::0:0

“Sov, mitt lille Norge” Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av “MAKTEN BAK MAKTEN”. På s. 108 står følgende:

“Familien Stoltenbergs tilknytning til Folkehelseinstituttet er mangslungent. Camilla Stoltenberg, statsministerens søster, er leder for avdeling for epidemiologi. På hennes ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor meget familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Avisen Vårt Land kontaktet Folkehelseinstituttet og ba om å få utlevert regnskapene. Dette ble nektet. Da Vårt Land anket til Helsedepartementet nektet de også !

*Folkehelseinstituttets historie *
1919 – Stortinget vedtok å kjøpe tomt i Geitmyrsveien for å bygge et folkehelseinstitutt
Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den norske stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt. Plaketten med inskripsjonen om samarbeidet mellom Rockefeller Foundation og den norske stat finnes fortsatt på hjørnet av Folkehelseinstituttets gamle hovedbygning, som nå er erklært verneverdig.
“Les her ca midt i teksten ": KILDE

Obs Obs Linken fungerer ikke opp mot FHI sine hjemmesider.Følg veiledningen.
Gå først til Instituttet som står øverst på hjemmesiden deres.
Gå deretter til Folkehelseinstituttets historie Nede i høyre kolonne.

Evt.kopier denne adressen og lim den inn på nettleseren din.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:6:::0:0

*Redaksjon EN om vaksiner 18.11.09 del 1 av 3 *

“Hva ønsker the rockefeller familiy å gjøre med vår verden " HER
THE ROCKEFELLERS HER
David Rockefeller speaks about population control HER
Rockefeller-familien HER
The Rockefeller Bloodline HER
The Rockefeller Foundation HER

*Per-Aslak Ertresvåg: Besvergelser fra toppen av en sprøytespiss(1) *"Les HER

Bill Gates og Jens Stoltenberg har diskutert vaksine business med skatte pengene våreLes her

Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet * Fra TV2-dokumentaren: Et løfte om beskyttelse, sendt 17.11.08*
Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer og militære rekrutter for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment. På tross av en statlig garanti om erstatning hvis noe skulle gå galt, nekter nå Staten å betale erstatning til rundt 300 unge som mener de ble skadet i Vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Tidenes skremmselspropganda og Norges historiens største feilslåtte eksperiment,

Karita Bekkemellem Bekkemellem er i dag kjøpt og betalt av medisin industrien og er administrererende direktør i Legemiddelindustriforeningen.Hun bærer preg av å være en middelmådig politiker som også er talsmann for legemiddelindustri kartellene.HER
*Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1 *

Skjuler stykkpris på influensavaksine
Olav Gunnar Ballo oppgitt over hemmelighold fra Helse- og omsorgsdepartementet. HER
PUNKT 10 – FOLKEHELSEINSTITUTTET EN FORTIELSEKULTUR HER

Taushetsplikt for opplysningom enhetspris på influensavaksine
Sommeren 2009 stilte avisen Vårt Land flere spørsmål til Folkehelseinstituttet om kostnadene forbundet med statens innkjøp av influensavaksine. Folkehelseinstituttet opplyste hvor mye staten totalt hadde betalt for tre ulike typer influensavaksine. HER

*H1N1 vaccination in Norway, will it be forced? *

§ 3-8. Vaksinering og immunisering av befolkningen

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen dette programmet. Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere. Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert

a) må oppholde seg innenfor bestemte områder,
b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler,
c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.
KILDE Lovdata

I desember 1929 startet Rockefeller-stiftelsen et femårig finansielt samarbeid med Kaiser Wilhelm-instituttets ”antropologiske undersøkelse”, i realiteten et rasistisk og eugenisk program ledet av Fischer.Rockefeller-stiftelsen bevilget enorme beløp til forskning på blant annet åndssvakhet i et rasebiologisk perspektiv.

Som overlege Munch helt riktig noterte var det midler fra Rockefeller-stiftelsen som hadde muliggjort opprettelsen av det arvebiologiske institutt i København i 1938. Rockefeller Foundation var en av de ivrigste pådriverne for den rasebiologiske eller eugeniske forskning i USA etter at stiftelsen ble etablert i New York i 1912.

Fischer var en av de høyprofilerte talsmenn for Holocaust, og hans etterfølger Verschuer, brakte med seg sin nære assistent, den beryktede doktor Josef Mengele, som kort tid etter, i mai 1943 kom til Auswitch for å ta fatt på sin fryktelige forbrytelse mot menneskeheten.Det var tette bånd mellom den tyske og amerikanske eugeniske bevegelsen.Helsekompetanse.no
Selv om det altså i nesten alle vestlige land ble vedtatt eugeniske lover i perioden 1910-1950, ”begrenset” tiltakene seg til isolasjon og tvangssterilisering. Bare i det nazistiske Tyskland gikk utviklingen videre fra sterilisering til mord, under det såkalte eutanasiprogrammet. Les artikkelen her
Linkens kildetekst er vist borte, jeg legger ved denne linken som tar opp noe av det samme emnet.
Her.

Noen konkrete artikkler om eutanasjprogramet. Her.

Norge var imidlertid et av de fattigste landene i Europa på den tiden. Bare Albania var fattigere. Rockefeller Foundation donerte en million kroner til den norske stat i slutten av 1920-årene. Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den nors…ke stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt.“dette betyr at den dagen staten trekker seg ut, vil det være Rockefeller Foundation som sitter som eier av all den info som FHI har opparbeidet seg”
Les ALT om Nazismen sammerbeid med Rockefeller her

Obs Obs Linken fungerer ikke opp mot FHI sine hjemmesider.Følg veiledningen.
Gå først til Instituttet som står øverst på hjemmesiden deres.
Gå deretter til Folkehelseinstituttets historie Nede i høyre kolonne.

Evt.kopier denne adressen og lim den inn på nettleseren din.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:6:::0:0
Catholic Investigative Agency : The Rockefeller Foundation

Medicine Mafia Organisation and Logistics
Meget Bra side

http://www.youtube.com/embed/K8dSYYQkzQU" frameborder=“0” allowfullscreen="">
Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, (Se i arkivet) i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.-Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2."Les ALT HER

Bilde: Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet er en skrupeløs liten slange som syntes legene testet for mange for svineinfluensa.

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, mener vaksineprosjektet er blitt et prestisjeprosjekt for enkelte som vil vise at “Norge er best i klassen”.

- De tar ikke til seg kritikk, og kjører i stedet sitt eget løp uten særlig vilje til å justere kursen underveis. Jeg tror dette blir gjort for å disiplinere befolkningen til å ta vaksinen. Når man ser hvor mange som har bestemt seg for å ikke ta vaksinen, kan man konkludere med at helsemyndighetenes strategi har vært mislykket.

Solbakk mener helsemyndighetene nå må ta selvkritikk, og justere sine handlinger ut ifra relevante innspill som kommer. I tillegg må man så raskt som mulig kjøpe inn rene vaksiner som kan brukes på gravide.
- FHIs info har vært en salig blanding av relevante fakta og ville tallspekulasjoner. Den eneste krisen influensaen har ført med seg er en tillitskrise mot myndighetene på grunn av deres systematiske underrapportering av viktig informasjon. Hvis det om noen år skulle oppstå en farlig epidemi, kan konsekvensene bli katastrofale dersom de fortsetter på denne måten. Folket vil miste all tiltro, sier Solbakk (Aftenposten).

sPONSET AV Rune PREST
*Everybody Knows! *

Legemiddelverket vil begrense bruk av svineinfluensavaksiner På grunn av økt risiko for å utvikle narkolepsi.

Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?GAV.ORG

*Kanskje legemiddelverket og FHI som har prakket denne giftvaksinen – Pandemrix på et tusentals mennesker her i landet burde vært ærlige i begynnelsen og fortalt alle disse menneskene om alle mulige vedvarende også farlige bivirkninger de ville få etter å ta vaksinen? Fra nervelidelser til muskelsvikt m.m. Noen STORE LØGNERE er det de er! *
Lise Tollefsen Slembe

Legemiddelverket bygger sin oppfordring på anbefalinger fra Den europeiske vitenskapelige legemiddelkomiteen (CHMP). CHMP har sett på undersøkelser fra Finland og Sverige, samt en studie som ennå ikke er fullført i sju EU-land samt Norge.

Ifølge studiene i Sverige og Danmark er risikoen for å utvikle narkolepsi 13 ganger høyere hos barn og ungdom som blir vaksinert med Pandemrix, enn hos dem som ikke får slik vaksine.

Imidlertid er det i reelle tall snakk om svært få tilfeller. Økningen innebærer mellom tre og sju ekstra tilfeller av narkolepsi blant 100.000 vaksinerte.

Undersøkelsene viser at forekomst av narkolepsi ikke øker blant vaksinerte over 20 år. Derfor vurderer Legemiddelverket og CHMP at bruk av svineinfluensavaksinen Pandemrix fortsatt er positivt for personer over 20 år.

Men hos personer under 20 år skal Pandemrix kun gis dersom det ikke er mulig å skaffe vanlig sesonginfluensavaksine, som også beskytter mot H1N1. Pandemrix skal også gis til personer under 20 år kun hvis de har økt risiko for komplikasjoner ved H1N1-influensa.

Legemiddelverket har registrert 24 tilfeller av narkolepsi etter vaksinering med Pandemrix i Norge. 19 av tilfellene er hos barn i alderen mellom fire og 19 år, og fem av tilfellene er hos voksne.

For øvrig er det ikke aktuelt å bruke Pandemrix-vaksiner i Norge nå fordi sesonginfluensavaksiner gir beskyttelse mot H1N1-influensa.
KILDE

SWINE FLU WAS MAN MADE IN A USA LABORATORY WITH FBI DOCUMENT


Fra Lise Tollefsen Slembe: :“Så hadde den australske journalisten Jane Burgemiester RETT alikevel da! Nå viser sikre dokumentasjoner til at svineflu – influensaen er oppfunnet med den bevisste hensikt å skape Pandemrix vaksinen som skal selge ved å gjøre folk avhengige av medisiner grunnet alle bivirkninger av denne!! Og SELVSAGT pga. verdensøkonomien som er snart vil kollapse!”

kilde

Folkehelseinstituttets historie Del 1
*Rockefeller Foundation donerte en million kroner til den norske stat i slutten av 1920-årene. * Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den norske stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt. *"Les hele historien om hvordan Rockefeller Dynastiet kontrollerer Folkehelseinstituttet":HER

Thorvald Stoltenberg stolt av å være en bilderberger

*Folkehelseinstituttet blir anmeldt til politiet NRK 03.11.09 *

svineinfluensa = NARKOLEPSI
“Les her om alle tilfellene her %2B NARKOLEPSI&lng=nb-NO

Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet * Fra TV2-dokumentaren: Et løfte om beskyttelse, sendt 17.11.08*
Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer og militære rekrutter for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment. På tross av en statlig garanti om erstatning hvis noe skulle gå galt, nekter nå Staten å betale erstatning til rundt 300 unge som mener de ble skadet i Vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

*Redaksjon EN om vaksiner 18.11.09 del 1 av 3 *

*Overlege Bjørn Iversen svarer på spørsmål om pandemien *

*Film 2 – Overlege Bjørn Iversen svarer på spørsmål om pandemien *

*Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1 *

*H1N1 vaccination in Norway, will it be forced? *

Annonse