Viser arkivet for stikkord arminbahrami, thorvaldstoltenberg, rockefellerfoundation, folkehelseinstituttet, bjørniversen, bilgates, gavi, jensstoltenberg, arbeiderpartiet

En av fem sier nei til kreftvaksine

I disse dager vaksineres jenter i 7. klasse mot virus som kan gi livmorhalskreft. I Telemark er det fortsatt nesten 20 prosent som takker nei til vaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen til alle jenter i 12-årsalderen. Det første kullet som ble vaksinert, fikk de tre nødvendige dosene i 2009/2010. Nissedal hadde den laveste deltakelsen i 2009 med 14 prosent.

- STOR SKEPSIS

- Vaksinen var ny og ukjent. Selv om den ikke kan sammenlignes med hurtigvaksinen mot svineinfluensa, så var skepsisen stor. HPV-vaksinen er forsket på over lang tid. Jeg merker at det er enda flere i år, som sier ja til vaksinen, enn i fjor, sier ledende helsesøster i Nissedal, Anita Haugstad Haugsjå.

Andelen jenter som tar vaksinen i Nissedal, har økt til rundt 70 prosent i 2011. Helsesøster har innført et fast besøk i sjetteklasse våren før vaksinasjonen.

- Mer informasjon hjalp veldig, både til jentene og foreldrene.

NOTODDEN OG SILJAN

Allerede det første året HPV-vaksinen ble tilbudt i Notodden kommune, ble 81 prosent av 12-åringene vaksinert. I den tredje sesongen med vaksinasjon i 2011, økte andelen til 90 prosent. Notodden har høyest andel vaksinerte mot HPV i Telemark sammen med Siljan, Kviteseid og Tokke.

- Det første året med vaksinen i 2009, hadde vi et åpent foreldremøte. Vår erfaring er at god informasjon gir resultater. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det har egentlig vært lite skepsis blant foreldrene, sier helsesøster i Notodden kommune, Linda Marie Haugan.

ØKER MED TIDLIG DEBUT

- Tidlig seksuell debut og flere sexpartnere gjør jentene utsatt for HPV. Er det vanskelig å gi de riktige rådene?

- Det er riktig at færre sexpartnere fører til mindre sjanse for HPV-infeksjoner. Likevel får de fleste jenter en slik infeksjon i løpet av livet. Som regel går infeksjonen over av seg selv, men hvis det er en langvarig infeksjon kan dette gi celleforandringer. HPV smitter veldig lett ved seksuell kontakt og kondom bekytter ikke alltid mot virusene, forklarer Haugan.

200 000 DOSER I NORGE

Folkehelseinstituttet har analysert 6000 urinprøver fra 17-åringer, som ikke har tatt vaksinen. Rundt en av sju testet positivt for en eller flere HPV-typer. I 2014 vil FHI vite mer om effekten av vaksinen. Da samler forskerne inn urinprøver fra det første vaksinerte årskullet.

- Per i dag takker 80 prosent ja til vaksinen. Siden starten ser vi at andelen vaksinerte øker og det er vi fornøyd med. I verden er den gitt i 95 millioner doser. I Norge er det gitt over 200 000 doser og det er rapportert om lite bivirkninger, sier prosjektleder for den nasjonale oppfølgingen av HPV-programmet, Lill Trogstad.
kilde
Per-Aslak Ertresvåg: Besvergelser fra toppen av en sprøytespiss(4)

De dokumenterte skadevirkningene
kilde

“Ny medisin utvikles ofte av farmasøytisk industri, gjerne med solid støtte fra offentlig forskning. De nye medisinene er så underlagt patentbeskyttelse. Det betyr at den som har utviklet medisinen, har enerett til å selge den for en bestemt periode, dvs. monopol. Innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) kan slike patenter beskyttes for en 20-årsperiode i henhold til den såkalte TRIPS-avtalen.”

Det ble reist krav om tvangslisesiering, som ble belyst av tidligere bistandsminister Anne Kristin Sydnes på et møte med frivillige organisasjoner i 2001. Hun sa bl.a. at (les mer her):

“Vårt syn er at det er samsvar mellom artikkel 31 i TRIPS-avtalen og patentlovens § 49. Vi legger derfor til grunn at TRIPS-avtalens artikkel 31 må tolkes og anvendes slik at bestemmelsen skal ta hensyn både til patentinnehavers interesse og til interessene til forbrukerne/den som ønsker å tvangslisensiere.”

kilde

Vaksinefirmaet slipper erstatningsansvar
Les

Altafødte Gunnar
Evertsen hevder
Arfan Bhatti ville ha
bomber av ham, men
Evertsen fikk aldri
vitne mot Bhatti i terrorsaken.

Det er klart Israel ble forbannet når de skjønte at Arbeiderpartiet har dekket over at Bhatti fikk hjelp av PST – Bandidos til å finansiere sitt innkjøp av bombedeler, Gunnar kan den dag i dag bekrefte dette.KILDE

Gardasil Destroys Girl’s Ovaries: It Should Have Been Predicted

Excessive amounts of these heavy metals can result in a large array of symptoms and conditions, including the milder ones of:Nausea, Vomiting, Diarrhea, Irritable bowel, Stomach pain, Headache, Sweating,Joint pain. All of these symptoms are frequently reported by girls who are given the Gardasil vaccine. The question is: How do these symptoms of heavy metal intoxication relate to L-histidine in Gardasil?

A huge array of terrible effects have been attributed to Gardasil. They were predictable—and we’re likely to see many more over the next few years. Here’s why it could, and should, have been predicted.

by Heidi Stevenson

As noted in Gardasil Destroys Girl’s Ovaries: Research on Ovaries Never Considered, the BMJ has published the case report of a healthy 16-year-old Australian girl whose womanhood appears to have been stolen by Gardasil vaccinations. She became fully menopausal, her ovaries irrevocably shut down, without experiencing womanhood. That article focuses on the fact that Merck, Gardasil’s developer, had to be aware of potential harm to ovaries and either hid research documenting it or simply didn’t do it.

This article focuses on the how readily so many Gardasil disorders could—and should—have been predicted, simply by examining the known effects of two ingredients.

The article, Premature ovarian failure 3 years after menarche in a 16-year-old girl following human papillomavirus vaccination1, draws direct attention to three primary facts:

The girl has been thoroughly examined and tested. There is no known explanation other than the series of three Gardasil vaccinations she had. Ovarian death—premature menopause—is generally believed to result from an autoimmune disorder. They were unable to obtain data on the histology of rat ovaries resulting from the Human Papillomavirus Quadrivalent Vaccine (Gardasil), though it was performed on rat testes and made available.

These three facts are chilling, but further examination has shown that there’s even worse. Adverse effects like premature menopause—and worse—could, and should, have been predicted.
Two Risky Ingredients

Gardasil contains two ingredients that are known to cause some of the damage that is now being seen. They are polysorbate 80 (brand names Tween 80, Alkest, and Canarcel) and L-histidine. Polysorbate 80 has been shown in at least one study to do great harm to female reproductive organs. The risk from L-histidineis more subtle, as its absence is the issue, but it’s likely more pervasive. The mechanism that would cause a lack of L-histidine is explained.
Polysorbate 80

Polysorbate 80 is known to cause damage to female rats’ reproductive system2, and there is no reason to believe that the human reproductive system is spared. Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats states:

Treatment with Tween 80 accelerated maturation, prolonged the oestrus cycle, and induced persistent vaginal oestrus. The relative weight of the uterus and ovaries was decreased relative to the untreated controls. Squamous cell metaplasia of the epithelial lining of the uterus and cytological changes in the uterus were indicative of chronic oestrogenic stimulation. Ovaries were without corpora lutea, and had degenerative follicles.

Surely it should come as no surprise that at least one girl’s ovaries were lost after taking Gardasil vaccinations. It was predictable.

Polysorbate 80 can cause anaphylactic shock. A study in the Annals of Allergy, Asthma & Immunology3 concluded:

Polysorbate 80 is a ubiquitously used solubilizing agent that can cause severe nonimmunologic anaphylactoid reactions.

The most frightening trait of polysorbate 80 may be that it crosses the blood-brain barrier and can take other substances with it. It is used for that purpose. The drugs loperamide4 and doxorubicin5 are coated with polysorbate for just this purpose—to drag them into the brain.

So what else can polysorbate 80 drag into the brain? Gardasil utilizes aluminum as an adjuvant, even though it’s a dangerous neurotoxin. Injection of aluminum is associated with several neurological disorders, as is reported in Gaia Health and Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations6, rheumatoid arthritis, autoimmune thyroid disease, inflammatory bowel disease, multiple sclerosis, diabetes, and autism may all be associated with aluminum adjuvants in vaccines.

Can polysorbate open the blood-brain barrier to let aluminum in? No one really knows because no one has looked. There is, though, no legitimate reason to assume that it cannot.

Considering how significant the risks of polysorbate 80 are, surely the precautionary rule should be applied before mass vaccinations of girls. And then there’s L-Histidine …
L-Histidine

L-histidine is a precursor of histamine, which triggers the inflammation response in allergic reactions. We may think of histamine as negative, but it is, in fact, crucial for health. Though it can be excessive in the inflammatory response it triggers in allergic reactions, we wouldn’t survive without the inflammation it triggers in general infections.

L-histidine is an essential amino acid with several other functions, including7:

Tissue repair and growth. Maintaining the myelin sheath of nerves. Production of both red and white blood cells. Production of histamine, carnosine, and anserine. Acting as an antioxidant. Stimulating gastric secretions. Sexual arousal and orgasm in women. Acting as a neurotransmitter. Stimulating secretion of pepsin and hydrochloric acid, making it essential in digestion. Circadian rhythm.

Low levels of L-histidine have been associated with rheumatoid arthritis7. It’s required for processing and chelation of copper, zinc, cobalt, and iron8,9,10,11, all of which are classed as heavy metals and noted for causing a variety of severe disorders when held in the body in excessive amounts.

Excessive amounts of these heavy metals can result in a large array of symptoms and conditions, including the milder ones of:

Nausea Vomiting Diarrhea Irritable bowel Stomach pain Headache Sweating Joint pain

All of these symptoms are frequently reported by girls who are given the Gardasil vaccine. The question is: How do these symptoms of heavy metal intoxication relate to L-histidine in Gardasil? L-histidine is a necessary amino acid. It’s normally found in the body. All of these symptoms are related to inadequate amounts of the substance, so how can injecting it result in less L-histidine?

It is the seemingly innocuous nature that’s at issue. L-histidine is an amino acid that naturally occurs in the body. So too does squalene occur in the body naturally. It’s one of a group of oils used as adjuvants. However, they are not used in vaccines for human beings, with the insane and devastating exception of squalene. They are used to induce autoimmune disorders in laboratory animals so that they can be studied for response to potential treatments for those disorders. That’s why squalene is so dangerous and is clearly what’s behind Gulf War Syndrome. You can read about the likely connection between squalene and Swedish and Finnish narcolepsy outbreaks in How the Flu Vaccine Causes Narcolepsy.

Unless otherwise demonstrated, it must be assumed that injecting L-histidine can result in an autoimmune disorder in which L-histidine is attacked by the immune system, resulting in a shortage of it and the substances requiring it for manufacture.

For example:

Joint pain is a common complaint of girls who have been injected with Gardasil. Rheumatoid arthritis is known to be associated with low levels of L-histidine12. Of course, low levels of L-histidine can be expected if the immune system sees it as an enemy because it’s been injected. Therefore, joint pain and arthritis were predictible sequelae of Gardasil. Weight gain has been reported in girls who’ve been given Gardasil. This should have surprised no one. The hypothalamus converts L-histidine into histamine for the purpose of suppressing hunger13. If an autoimmune condition destroys L-histidine, then there may be inadequate histamine and weight gain is a likely result. Will we see an epidemic of miscarriages and birth defects in girls who don’t have the misfortune of becoming sterile from Gardasil? It seems likely, because histamine is necessary in the development of embryos and organs14.

It was entirely predictable that any bodily function that relies on L-histidine or one of the substances for which it’s a precursor, including histamine, carnosine, and anserine, could be affected. It should come as no surprise that adverse effects of Gardasil include a wide range of disorders and deaths. It would have been surprising had Gardasil not produced them!
Why?

Gardasil may be the first vaccine to utilize L-histidine. The reason it’s included doesn’t seem to be explained anywhere. The adverse effects of polysorbate 80 are well known, especially when it’s injected. Polysorbate 80′s ability to bypass the blood-brain barrier is not new information; yet, it was included in this vaccine that utilizes a known neurotoxin, aluminum.

The question that must be asked is: Why? What reason could possibly exist for a vaccine that could predictably result in such incredible harm? Much of the potential damage will likely not be seen for years. Will be find that the already-high rate of infertility skyrockets? Will those who do manage to conceive suffer the anguish of miscarriages and babies with birth defects? How many will suffer from autoimmune disorders, such as rheumatoid arthritis? How many will suffer from neurological disorders, such as the Tourette’s-like tics suffered by girls in New York?

Joel Lord refers to Gardasil, along with Cervarix, as A Legacy of Shame. We are now seeing only the beginning of the adverse effects that have likely been caused. Autoimmune disorders tend to take time to show up. It takes time before pubescent girls become sexually active. How many of them will never experience the potential of sexual intimacy because the vaccine’s L-histidine has stolen their ability of sexual arousal and orgasm?

The simplest reason of all is, of course, money. Merck and its minions simply value money over anything else, including the quality of countless young women’s lives. Nor do they appear to care how many will suffer early deaths. Are there other reasons? In my view, nothing could be more insidious than to willingly hide the terrible and predictable potential of a product simply to get rich. Others, though, see this as part of a conspiracy. What are your views?

Cynthia A. Janak investigated Gardasil ingredients polysorbate 80 and L-histidine with horror. Although I don’t share her suspicion that the problem is caused by a synergistic relationship between the two, her work has been indispensable. You can read about her findings in Polysorbate 80 and Histidine, a marriage of disaster. I have discussed this issue with Leslie Carol Botha of Holy Hormones!, who referred me to Cynthia Janak’s work. This article would not have been produced without the insights of both these women.
Sources:

Premature ovarian failure 3 years after menarche in a 16-year-old girl following human papillomavirus vaccination, BMJ Reports 2012, Deirdre Therese Little, Harvey Rodrick Grenville Ward, doi:10.1136/bcr-2012-006879 Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive organs in rats. Polysorbate 80 in medical products and nonimmunologic anaphylactoid reactions. Delivery of loperamide across the blood-brain barrier with polysorbate 80-coated polybutylcyanoacrylate nanoparticles. Significant transport of doxorubicin into the brain with polysorbate 80-coated nanoparticles. Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations Pure L-Histidine Synthesis and characterization of copper(I), copper(II), zinc(II), cobalt(II), and iron(II) complexes of a chelating ligand derived from 2,6-diacetylpyridine and L-histidine. Oxygenation of the copper(I), cobalt(II), and iron(II) complexes. Crystal structure of the zinc(II) complex Dietary regulation of copper absorption and storage in rats: effects of sodium, zinc and histidine-zinc. Growth characteristics in laboratory animals fed zinc-deficient, copper-deficient, of histidine-supplemented diets. Inhibition of copper absorption by zinc. Effect of histidine. Low free serum histidine concentration in rheumatoid arthritis. A measure of disease activity. Histidine Suppresses Food Intake through Its Conversion into Neuronal Histamine Histamine: A potential therapeutic agent for breast cancer treatment?

kilde

Det er nå 2 år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap: Papiravisene og TVs kollektive forsøk på å skape så mye frykt at flest mulig skulle føle seg presset til å ta den usikrede injeksjonen Pandemrix. Sommeren og høsten 2009 ble tidenes koordinerte skremselskampanje gjennomført i regi av norske papiraviser og riksdekkende TV: Svineinfluensa-vaksinen!Les

Dødelige Bivirkninger Bekjennelser fra en Legemiddel-Direktør
”Sannheten er at legemiddelindustrien er så korrupt at det er blitt vanlig å bestikke myndigheter, tjenestemenn og leger, en livsfarlig trend vi samlet må stoppe før det er for sent. Jeg vet dette fordi jeg selv var en av legemiddelbransjens løpegutter som ble sendt ut for å bestikke leger og myndigheter. Jeg husker en gang jeg ble sendt til USA fra Sverige med fly med et eneste formål alene å gi kontanter til en korrupt lege. Jeg fikk selv i oppdrag å bestikke svenske myndigheter til å ta inn Prozac(Fontex i Norge). Jeg angrer bittert, og om jeg kunne gå tilbake og endre mine tidligere handlinger ville jeg gjort det. Det beste jeg kan gjøre nå er å skrive om det, og håpe det vil bidra til en endring. Slik situasjonen er nå kan ikke noe samfunn leve med i lengden, dette er din og min oppgave, vi må stoppe eller korrigere en løpsk organisme før det er for sent.” – John Virapen kJØP HER

Bill Gates og Jens Stoltenberg har diskutert vaksine business med skatte pengene våre
Jens Stoltenberg som satt i styret i finansieringsfondet til Gavi fram til han ble statsminister i 2005.Bill Gates er en av alliansens hovedsponsorer i Det internasjonale vaksinefondet GAVI

.

HPV-vaksine - naivt og velment? N Høstmælingen

Menneskerettigheter er mitt fagfelt. Blant annet har jeg arbeidet med næringslivets samfunnsansvar. Her har det mest vært tale om opplagte krenkelser i fattige land, som barnearbeid og drap på fagforeningsledere. Av en kollega ble jeg oppfordret til å se litt på farmasøytisk industri, for eksempel knyttet til innføringen av HPV-vaksine i Norge. Vakkert var det ikke.

HPV-vaksine skal forhindre livmorhalskreft forårsaket av humant papillomvirus. Viruset smitter ved seksuell aktivitet. Typisk rammer det kvinner med lav seksuell debutalder og hyppig partnerskifte. Årlig rammes ca. 300 norske kvinner av denne kreftformen, med ca. 100 dødsfall. Av dem som rammes, er det mer enn 70 % som ikke har deltatt i det screeningtilbudet som foreligger (der ca. 80 % av alle norske kvinner deltar). Snittalder ved diagnosetidspunkt er rundt 48 år. Forekomsten av kreftformen er synkende, og insidensen av livmorhalskreft er relativt lav, nær en tidel av brystkreft og tykktarmkreft (hhv. ca. 2 700 og 3 400 nye tilfeller per år).

Det foreligger ingen dokumentasjon på at HPV-vaksinen reduserer forekomst av kreftformen, kun at det har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft. Det er uklart hvor lenge vaksinen gir beskyttelse og derfor også hvor ofte man trenger påfyll. Dermed er det umulig å fastslå kostnadene, men anslag ligger på 100 – 150 millioner kroner per år. Siden vaksinen ikke virker mot alle HPV-typer assosiert med kreft, er det uklart om andre typer humant papillomvirus tar over. Det er også uklart hvordan HPV-vaksinen reagerer med andre typer vaksiner eller hvordan den reagerer med f.eks. bruk av p-piller. I Norge ønsker man å innføre vaksinen fra 12 års alder i forbindelse med annen barnevaksinering, men forsøkene er utført hos eldre jenter.

To store legemiddelfirmaer produserer i dag hver sin HPV-vaksine. Vaksinene er godkjent i Norge og kan fritt kjøpes på apotek. I USA har myndighetene stilt som vilkår for vaksinen Gardasil at legemiddelfirmaet Merck må samarbeide med Kreftregisteret i Norge for å undersøke langtidseffekt og at det må gjennomføres en studie i samarbeid med norske myndigheter dersom vaksinen innføres som del av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Legemiddelfirmaenes inntekter følger av salgsvolum. De store volumene oppnås når vaksinene tas inn i offentlige vaksineprogrammer. For å nå dit kreves påvirkning av offentlige beslutningstakere. Slik påvirkning kan for eksempel skje gjennom å etablere «folkebevegelser» (som grupper på Facebook), skrive leserinnlegg i lokalpressen, kontakte helseinteresserte politikere og påvirke faggrupper som jordmødre, helsesøstre og ulike medisinske retninger. Avgjørende er det å formulere treffende budskap, for eksempel at vaksinen er viktig for kvinnehelse, bidrar til likhet i helsetilbudet, beskytter våre unge jenter eller er viktig i et globalt perspektiv. Alle disse virkemidlene er benyttet i forhold til HPV-vaksinen.

Ulovlig er på ingen måte denne påvirkningen, men det er kanskje ikke alle beslutningstakere som er like bevisst de sterke næringsinteressene og den brede virkemiddelbruken. Åpenhet er ikke denne bransjens sterke side.

Men i et demokrati er åpenhet rundt myndighetenes beslutninger et bærende element. Derfor skal alle lovforslag sendes ut på høring før de vedtas i Stortinget, noe som også sikrer bedre beslutningsgrunnlag. Hadde denne saken blitt behandlet mer åpent, kunne usikkerhetsmomentene knyttet til kostnader og effekt blitt bedre drøftet. Alternativ ressursbruk ville blitt synliggjort, for eksempel knyttet til økt deltakelse i screeningprogrammet, økt bruk av kondom og bruk av nyutviklede diagnostiske sett. Likestillingsperspektiv kunne blitt trukket inn, siden det å utrydde samlingen av virus krever vaksinering ikke bare av alle jenter, men også av alle gutter. En høring ville også ha fått frem at jentene har krav på å få dekkende og grundig informasjon før samtykke til vaksinering gis. En åpen prosess i et så viktig spørsmål ville vært et opplagt gode.

Mulighetene for samrøre – og konspirasjonsteorier – svekkes gjennom åpne prosesser. I denne saken er innfallsvinklene mange. Statsminister Jens Stoltenberg var styreleder i det globale vaksinasjonsfondet GAVI, der Norge bidrar med store beløp. Sannsynligheten for at land i sør innfører HPV-vaksine er langt større om også land i nord har vaksinen i sine programmer. Statsministerens parti er det partiet som har drevet saken igjennom i regjeringen. Statsministerens søster er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, som rådgir departementet i vaksinespørsmål. Kreftregisteret, som ofte er en kritisk aktør i slike spørsmål, får forvalte store forskningsmidler fra ett av legemiddelfirmaene. Avgjørelsen er blitt tatt i ekspressfart. Hadde jeg fortalt denne historien til kolleger i Afrika eller Asia, ville de ha nikket gjenkjennende.

Om denne vaksinen virker eller ei, vet vi først om 20 – 30 år. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprosjekt for en vaksine man ikke vet effekten av og heller ikke vet hvor mye vil koste.

Naivt og velment? Eller kanskje ingen av delene?
KILDE

  • GAVI for liten og GAVI for stor?*
    Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?Kilde

Forbereder ny massevaksinering mot influensapandemi - Publisert i dag på NRK 19:48 02.02 2012


Norge forbereder seg på ny massevaksinering mot en kommende influensa, som kan ligne på svineinfluensaen som herjet for to år siden. Helsemyndighetene har ikke bestemt seg for hvilken vaksine som skal brukes.Dosene som ikke ble brukt skal nå destrueres og kastet fordi de er gått ut på dato. – Vi satt igjen med mer enn to millioner ubrukte doser, og vi må nå kaste vaksinere verdt et betydelig beløp, sier Stene-Larsen.Les hele saken hos NRK
Svineinfluensa vaksineringen 2 år etter, 2 år med løgn og bedrag samt økonomisk svindel med skattepengene våre Les her

Bill Gates og Jens Stoltenberg har diskutert vaksine business med skatte pengene våre Les her

Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?Les her

Folkehelseinstituttets historie Del 1 Les her

- P-sprøyte øker faren for HIV-smitte "Les her ":http://familienstoltenbergtjenerpolitiskokonomiskpavaksi.origo.no/-/bulletin/show/693590_p-sproeyte-oeker-faren-for-hiv-smitte

Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1

Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet

Dokument 2 Et løfte om beskyttelse del 1 av 3
Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment.

På tross av en statlig garanti om erstatning hvis noe skulle gå galt, nekter nå Staten å betale erstatning til rundt 300 unge som mener de ble skadet i Vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Svineinfluensa vaksineringen 2 år etter, 2 år med løgn og bedrag samt økonomisk svindel med skattepengene våre

Det er nå 2 år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap: Papiravisene og TVs kollektive forsøk på å skape så mye frykt at flest mulig skulle føle seg presset til å ta den usikrede injeksjonen Pandemrix. Sommeren og høsten 2009 ble tidenes koordinerte skremselskampanje gjennomført i regi av norske papiraviser og riksdekkende TV: Svineinfluensa-vaksinen!

DEN Øvre teksten er hentet fra Nyhetsspeilet kilde

GAVI for liten og GAVI for stor?
Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?KILDE

“Jens Stoltenbergs regjering har til hensikt å øke Norges støtte til Det internasjonale vaksinefondet GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten til vaksinering av barn i fattige land blir til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av perioden.”

Den internasjonale vaksinefondet GAVI ble lansert av tidligere leder i Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, på Verdens økonomiske forum i Davos i 2000 (les mer her). En av alliansens hovedsponsorer er microsoftgründeren Bill Gates. Og på siste samling i Verdens økonomiske forum i januar år fikk Stoltenberg skamros fra både Gates og internasjonale toppolitikere i følge Dagsavisens lederskribent (les mer Rorg.com).

Folkehelseinstituttets historie Del 1Les her

Assisterende Folkehelseinstituttet direktør Camilla Stoltenberg HER

Denne stillingen som assisterende direktør leder prosjektet Dagens helsetall, som skal modernisere de sentrale helseregistrene ved Folkehelseinstituttet. Samarbeid med andre registeransvarlige institusjoner om en generell fornyelse av helseregistrene i Norge er også en viktig del av prosjektet.

Obs Obs Linken fungerer ikke opp mot FHI sine hjemmesider.Følg veiledningen.

Gå til venstre kolonne – Divisjoner og avdelinger
Eller bruk denne linken til å lime inn på din nettleser.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5670:0:15,1153:1:0:0:::0:0

“Sov, mitt lille Norge” Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av “MAKTEN BAK MAKTEN”. På s. 108 står følgende:

“Familien Stoltenbergs tilknytning til Folkehelseinstituttet er mangslungent. Camilla Stoltenberg, statsministerens søster, er leder for avdeling for epidemiologi. På hennes ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor meget familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Avisen Vårt Land kontaktet Folkehelseinstituttet og ba om å få utlevert regnskapene. Dette ble nektet. Da Vårt Land anket til Helsedepartementet nektet de også !

*Folkehelseinstituttets historie *
1919 – Stortinget vedtok å kjøpe tomt i Geitmyrsveien for å bygge et folkehelseinstitutt
Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den norske stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt. Plaketten med inskripsjonen om samarbeidet mellom Rockefeller Foundation og den norske stat finnes fortsatt på hjørnet av Folkehelseinstituttets gamle hovedbygning, som nå er erklært verneverdig.
“Les her ca midt i teksten ": KILDE

Obs Obs Linken fungerer ikke opp mot FHI sine hjemmesider.Følg veiledningen.
Gå først til Instituttet som står øverst på hjemmesiden deres.
Gå deretter til Folkehelseinstituttets historie Nede i høyre kolonne.

Evt.kopier denne adressen og lim den inn på nettleseren din.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:6:::0:0

*Redaksjon EN om vaksiner 18.11.09 del 1 av 3 *

“Hva ønsker the rockefeller familiy å gjøre med vår verden " HER
THE ROCKEFELLERS HER
David Rockefeller speaks about population control HER
Rockefeller-familien HER
The Rockefeller Bloodline HER
The Rockefeller Foundation HER

*Per-Aslak Ertresvåg: Besvergelser fra toppen av en sprøytespiss(1) *"Les HER

Bill Gates og Jens Stoltenberg har diskutert vaksine business med skatte pengene våreLes her

Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet * Fra TV2-dokumentaren: Et løfte om beskyttelse, sendt 17.11.08*
Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer og militære rekrutter for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment. På tross av en statlig garanti om erstatning hvis noe skulle gå galt, nekter nå Staten å betale erstatning til rundt 300 unge som mener de ble skadet i Vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Tidenes skremmselspropganda og Norges historiens største feilslåtte eksperiment,

Karita Bekkemellem Bekkemellem er i dag kjøpt og betalt av medisin industrien og er administrererende direktør i Legemiddelindustriforeningen.Hun bærer preg av å være en middelmådig politiker som også er talsmann for legemiddelindustri kartellene.HER
*Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1 *

Skjuler stykkpris på influensavaksine
Olav Gunnar Ballo oppgitt over hemmelighold fra Helse- og omsorgsdepartementet. HER
PUNKT 10 – FOLKEHELSEINSTITUTTET EN FORTIELSEKULTUR HER

Taushetsplikt for opplysningom enhetspris på influensavaksine
Sommeren 2009 stilte avisen Vårt Land flere spørsmål til Folkehelseinstituttet om kostnadene forbundet med statens innkjøp av influensavaksine. Folkehelseinstituttet opplyste hvor mye staten totalt hadde betalt for tre ulike typer influensavaksine. HER

*H1N1 vaccination in Norway, will it be forced? *

§ 3-8. Vaksinering og immunisering av befolkningen

Departementet skal fastlegge et nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer. Kommunehelsetjenesten skal tilby befolkningen dette programmet. Når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift fastsette at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere. Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert

a) må oppholde seg innenfor bestemte områder,
b) skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, f.eks. i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler,
c) må ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.
KILDE Lovdata

I desember 1929 startet Rockefeller-stiftelsen et femårig finansielt samarbeid med Kaiser Wilhelm-instituttets ”antropologiske undersøkelse”, i realiteten et rasistisk og eugenisk program ledet av Fischer.Rockefeller-stiftelsen bevilget enorme beløp til forskning på blant annet åndssvakhet i et rasebiologisk perspektiv.

Som overlege Munch helt riktig noterte var det midler fra Rockefeller-stiftelsen som hadde muliggjort opprettelsen av det arvebiologiske institutt i København i 1938. Rockefeller Foundation var en av de ivrigste pådriverne for den rasebiologiske eller eugeniske forskning i USA etter at stiftelsen ble etablert i New York i 1912.

Fischer var en av de høyprofilerte talsmenn for Holocaust, og hans etterfølger Verschuer, brakte med seg sin nære assistent, den beryktede doktor Josef Mengele, som kort tid etter, i mai 1943 kom til Auswitch for å ta fatt på sin fryktelige forbrytelse mot menneskeheten.Det var tette bånd mellom den tyske og amerikanske eugeniske bevegelsen.Helsekompetanse.no
Selv om det altså i nesten alle vestlige land ble vedtatt eugeniske lover i perioden 1910-1950, ”begrenset” tiltakene seg til isolasjon og tvangssterilisering. Bare i det nazistiske Tyskland gikk utviklingen videre fra sterilisering til mord, under det såkalte eutanasiprogrammet. Les artikkelen her
Linkens kildetekst er vist borte, jeg legger ved denne linken som tar opp noe av det samme emnet.
Her.

Noen konkrete artikkler om eutanasjprogramet. Her.

Norge var imidlertid et av de fattigste landene i Europa på den tiden. Bare Albania var fattigere. Rockefeller Foundation donerte en million kroner til den norske stat i slutten av 1920-årene. Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den nors…ke stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt.“dette betyr at den dagen staten trekker seg ut, vil det være Rockefeller Foundation som sitter som eier av all den info som FHI har opparbeidet seg”
Les ALT om Nazismen sammerbeid med Rockefeller her

Obs Obs Linken fungerer ikke opp mot FHI sine hjemmesider.Følg veiledningen.
Gå først til Instituttet som står øverst på hjemmesiden deres.
Gå deretter til Folkehelseinstituttets historie Nede i høyre kolonne.

Evt.kopier denne adressen og lim den inn på nettleseren din.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0&MainLeft_5640=5544:40753::1:5586:6:::0:0
Catholic Investigative Agency : The Rockefeller Foundation

Medicine Mafia Organisation and Logistics
Meget Bra side

http://www.youtube.com/embed/K8dSYYQkzQU" frameborder=“0” allowfullscreen="">
Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, (Se i arkivet) i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.-Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2."Les ALT HER

Bilde: Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet er en skrupeløs liten slange som syntes legene testet for mange for svineinfluensa.

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, mener vaksineprosjektet er blitt et prestisjeprosjekt for enkelte som vil vise at “Norge er best i klassen”.

- De tar ikke til seg kritikk, og kjører i stedet sitt eget løp uten særlig vilje til å justere kursen underveis. Jeg tror dette blir gjort for å disiplinere befolkningen til å ta vaksinen. Når man ser hvor mange som har bestemt seg for å ikke ta vaksinen, kan man konkludere med at helsemyndighetenes strategi har vært mislykket.

Solbakk mener helsemyndighetene nå må ta selvkritikk, og justere sine handlinger ut ifra relevante innspill som kommer. I tillegg må man så raskt som mulig kjøpe inn rene vaksiner som kan brukes på gravide.
- FHIs info har vært en salig blanding av relevante fakta og ville tallspekulasjoner. Den eneste krisen influensaen har ført med seg er en tillitskrise mot myndighetene på grunn av deres systematiske underrapportering av viktig informasjon. Hvis det om noen år skulle oppstå en farlig epidemi, kan konsekvensene bli katastrofale dersom de fortsetter på denne måten. Folket vil miste all tiltro, sier Solbakk (Aftenposten).

sPONSET AV Rune PREST
*Everybody Knows! *

SWINE FLU WAS MAN MADE IN A USA LABORATORY WITH FBI DOCUMENT


Fra Lise Tollefsen Slembe: :“Så hadde den australske journalisten Jane Burgemiester RETT alikevel da! Nå viser sikre dokumentasjoner til at svineflu – influensaen er oppfunnet med den bevisste hensikt å skape Pandemrix vaksinen som skal selge ved å gjøre folk avhengige av medisiner grunnet alle bivirkninger av denne!! Og SELVSAGT pga. verdensøkonomien som er snart vil kollapse!”

kilde

Folkehelseinstituttets historie Del 1
*Rockefeller Foundation donerte en million kroner til den norske stat i slutten av 1920-årene. * Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den norske stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt. *"Les hele historien om hvordan Rockefeller Dynastiet kontrollerer Folkehelseinstituttet":HER

Thorvald Stoltenberg stolt av å være en bilderberger

*Folkehelseinstituttet blir anmeldt til politiet NRK 03.11.09 *

svineinfluensa = NARKOLEPSI
“Les her om alle tilfellene her %2B NARKOLEPSI&lng=nb-NO

Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet * Fra TV2-dokumentaren: Et løfte om beskyttelse, sendt 17.11.08*
Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer og militære rekrutter for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment. På tross av en statlig garanti om erstatning hvis noe skulle gå galt, nekter nå Staten å betale erstatning til rundt 300 unge som mener de ble skadet i Vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

*Redaksjon EN om vaksiner 18.11.09 del 1 av 3 *

*Overlege Bjørn Iversen svarer på spørsmål om pandemien *

*Film 2 – Overlege Bjørn Iversen svarer på spørsmål om pandemien *

*Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1 *

*H1N1 vaccination in Norway, will it be forced? *

Bill Gates og Jens Stoltenberg har diskutert vaksine business med skatte pengene våre

Jens Stoltenberg som satt i styret i finansieringsfondet til Gavi fram til han ble statsminister i 2005.Bill Gates er en av alliansens hovedsponsorer i Det internasjonale vaksinefondet GAVI.
Fondet skulle gjøre vaksiner billigere til fattige land, det motsatte har skjedd, og de landene som innvesterer tjener gode penger.Norge har gitt 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av denne perioden.Nå har Jens tenkt å vaske mer kroner.

- Det er en tragedie at barn ikke utvikler seg som de skal på grunn av mye sykdom, sa Gates under pressekonferansen.

- Vi trenger penger til å utvikle vaksiner og til å distriubuere dem til land som trenger det.

16.05 Oslo "Les hele artikkelen HER "

“Det er underlig at man måtte opprette en ny organisasjon for å gjøre den jobben som FN så effektivt hadde gjort i en årrrekke.”

Innspill til utenrikskomiteen fra
Networkers South-North 30.10.06

’"Gavi selv har overlatt til markedet å få ned prisene på vaksiner. Ifølge alliansen skulle nye markeder føre til at flere aktører ville produsere legemidlene – noe som i sin tur ville bidra til anbudsrunder og lavere priser. Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene."

Bistandsaktuelt 04/06 " KILDE "

Folkehelseinstituttets historie Del 1

*Statens institutt for folkehelse ble grunnlagt i 1929. Ideen om en offentlig instans med fokus på befolkningens helse så imidlertid dagens lys 50 år tidligere, og tanken om offentlig ansvar for forebyggende helsetiltak gikk enda lenger tilbake.

(“Jeg har tatt bare med det som var viktig for denne artikkelens innhold, resten finnes i linkene samt i kilden nederst”)

Historisk overblikk*

HER
*
Viktige milepæler i Folkehelseinstituttets historie*

1919 – Stortinget vedtok å kjøpe tomt i Geitmyrsveien for å bygge et folkehelseinstitutt
Kort tid etter at Medisinalstyrelsens laboratorium ble opprettet i 1916, ble det klart at det ikke var plass til å drive alle aktivitetene i de daværende lokalene. I 1919 vedtok Stortinget å kjøpe en tomt i Geitmyrsveien for å reise et bygg med moderne og romslige laboratorier.

Norge var imidlertid et av de fattigste landene i Europa på den tiden. Bare Albania var fattigere. Staten hadde ikke råd til å bygge annet enn en stall og et lite hus for dyrepasserne. Tomten lå brakk i mange år, og de ambisiøse planene om en moderne laboratoriebygning ble ikke realisert før Rockefeller Foundation donerte en million kroner til den norske stat i slutten av 1920-årene.
*
Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den norske stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt. Plaketten med inskripsjonen om samarbeidet mellom Rockefeller Foundation og den norske stat finnes fortsatt på hjørnet av Folkehelseinstituttets gamle hovedbygning, som nå er erklært verneverdig.*
KILDE
*
Norges befolkning er altså bundet til en kontrakt som man nesten ikke kan unngå å stå i.

I løpet av alle disse årene etter 1919, har FHI opparbeidet seg enorme kunnskapsdata basert på nordmenns sykdomshistorie og ikke minst deres raushet i form av å delta frivillig ved div helseundersøkelser samt forsknings studier i regi fra Folkehelseinstituttet.

*
Rockefeller Foundation (se deres hjemmeside HER)
Er de reelle eierne av nordmenns sensetive helse info som er arkivert og behandlet hos Folkehelseinstituttet.

Påstanden om at Folkehelseinstituttet ikke er 100% offentlig men drives av nordmenns skatte penger blir bare tydeligere.

Blant en av toppene hos Folkehelseinstituttet, finner vi storesøster til tidligere styrerepresentant hos finansieringsfondet til Gavi, Jens Stoltenberg.

Hun er er Assisterende direktør hos FHI.
Denne stillingen som assisterende direktør leder prosjektet Dagens helsetall, som skal modernisere de sentrale helseregistrene ved Folkehelseinstituttet.
Du finner hennes kontakt info HER

Les og kjøp boka SOV, mitt lille Norge (2008) av Per-Aslak Ertresvåg hos KOLOFON FORLAG HER

Les Bokanmeldelsen av Rolf Kenneth Myhre HER
*
Her et lite utdrag som omhandler vaksine biten: “Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter.”*

“De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette”.
*

“Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.” Ertresvåg skriver (s. 108):

*
”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”
*

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?
*

Det er et faktum at skribenten ei forlaget er blitt anmeldt for disse påstandene.
Det er også kjent at ingen aviser eller tv-stasjoner har gravd ei vist noe
interesser som kunne ha oppklart saken samt satt hele problemstillinga i et offentlig søkelys.

Hjemmesiden til The Rockefeller Foundation finner du HER
*
ABOUT THE FOUNDATION*
The Rockefeller Foundation is a philanthropic organization endowed by John D.
Rockefeller and chartered in 1913 for the well-being of people throughout the
world. It is one of America’s oldest private foundations and one of the few with
strong international interests. From its beginning, the Foundation has sought to
identify, and address at their source, the causes of human suffering and need. kilde

Hvem er denne John Davison Rockefeller, som altså var med på å hjelpe Norge med å bygge opp et eget Nasjonalt folkehelseinstitutt ?

“kilde 1 ":http://bihno.com/rockefeller/ om John Davison Rockefeller

kilde 2
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

“kilde 3 ":http://www.u-s-history.com/pages/h957.html TRAVEL AND HISTORY
*
Rasehygienens etterdønninger* & * Arven fra Rockefeller og Tage Kemp*
Desember 1929 startet Rockefeller-stiftelsen et femårig finansielt samarbeid med Kaiser Wilhelm-instituttets ”antropologiske undersøkelse”, i realiteten et rasistisk og eugenisk program ledet av Fischer.Rockefeller-stiftelsen bevilget eno…rme beløp til forskning på blant annet åndssvakhet i et rasebiologisk perspektiv.

Som overlege Munch helt riktig noterte var det midler fra Rockefeller-stiftelsen som hadde muliggjort opprettelsen av det arvebiologiske institutt i København i 1938. Rockefeller Foundation var en av de ivrigste pådriverne for den rasebiologiske eller eugeniske forskning i USA etter at stiftelsen ble etablert i New York i 1912.

Fischer var en av de høyprofilerte talsmenn for Holocaust, og hans etterfølger Verschuer, brakte med seg sin nære assistent, den beryktede doktor Josef Mengele, som kort tid etter, i mai 1943 kom til Auswitch for å ta fatt på sin fryktelige forbrytelse mot menneskeheten.Det var tette bånd mellom den tyske og amerikanske eugeniske bevegelsen.
KILDE

*
Som vi ser er det nazister som dyrker det såkalte reine som er arkitektene bak både Rockefeller-stiftelsen samt Folkehelseinstituttet.
*

*
I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, (Se i arkivet) i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.-Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.* Les mer og se filmen HER

Det er ikke uten grunn at det heter Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forskning: Best mulig kunnskap om hva som påvirker befolkningens helse
- Ja man kan jo begynne å tvile om de ønsker vårt beste da det er nazister som styrer showet.

Forskere som ønsker tilgang til data eller biologisk materiale fra de helseregistre vi forvalter, biobanker, kan søke om adgang HER

Nazistene var og er fortsatt gal etter forsknings resultater som senere kan brukes til å underkue samt slave store deler av deres egen befolkning.
*
Et godt eksempel på nazi forskning er ADHD-studien, ikke hørt om den?
Her er DEN*

ADHD, hva er det?Nok et nazistisk stunt……….Slutt å behandle indigobarna som en AD/HD diagnose Les HER mer om det.“Alt du ikke får vite om ADHD og Ritalin”
Er den eneste boken på norsk som gir deg nøytrale opplysninger om emnet. Her får du lese om hvordan man begynte å bruke Ritalin til barn, hva Ritalin er og hvilke virkninger dette midlet har på kropp og hjerne, om hvordan diagnosen ADHD ble til, om ‘lykkepiller’ (SSRI) og om hjernens overføringsstoffer, først og fremst serotonin og dopamin.HER*

I boka dødelige Bivirkninger Bekjennelser fra en Legemiddel-Direktør, bekrefter
John Virapen(forfatteren) som var ansatt i legemiddelbransjen i over 35 år og har jobbet i alle deler av industrien med unntak av produksjon.* At medisin bransjen som Folkehelseinstituttet er en del av, består av dritsekker som kun er opptatt å tjene penger og der menneskesynet er lavt, slik nazistene var og er.(Boka og sammendrag finner du HER )

GAVI for liten og GAVI for stor?

Gjennom et utall taler, innlegg og kommentarer, såvel som gjennom statsbudsjettet, har Jens Stoltenberg entusiastisk fremmet den globale vaksinealliansen GAVI. GAVI er statsministerens, Arbeiderpartiets og regjeringens flaggskip i det internasjonale utviklingssamarbeidet. Til beste for barna og/eller farmasøytisk industri og Bill Gates?

Den internasjonale vaksinefondet GAVI ble lansert av tidligere leder i Verdens helseorganisasjon (WHO), Gro Harlem Brundtland, på Verdens økonomiske forum i Davos i 2000 (les mer her). En av alliansens hovedsponsorer er microsoftgründeren Bill Gates. Og på siste samling i Verdens økonomiske forum i januar år fikk Stoltenberg skamros fra både Gates og internasjonale toppolitikere i følge Dagsavisens lederskribent (les mer her).

De kritiske spørsmålene om GAVI har vært mange, men sålangt har de ikke dempet statsministerens entusiasme, selv om han i sommer overlot stafettpinnen (styreledervervet) til KrFs Dagfinn Høybråten (les mer her). Og i Tidsskrift for Den norske lægeforening i oktober svarer “GAVIs far”, Tore Godal ved Statsministerens kontor, på noe av kritikken (les mer her).

Et sentralt spørsmål har vært om GAVI er opprettet til beste for pasienter eller patenter?
*
*Hvem tjener på GAVI?

Tanken har vært at et økende markedet som skapes gjennom GAVI skulle bidra til at prisene gikk ned, slik at fattige land senere skulle ha råd til å kjøpe det selv. Men slik går det ikke uten videre, rapporte Norads magasin Bistandsaktuelt tidligere i år (les mer her):

“Gavi selv har overlatt til markedet å få ned prisene på vaksiner. Ifølge alliansen skulle nye markeder føre til at flere aktører ville produsere legemidlene – noe som i sin tur ville bidra til anbudsrunder og lavere priser. Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene.”

Les flere uttalelser hos rorg.no HER

Vaksinefondet GAVI som skal drepe små barn

Et av De viktigste prosjektene i COSMIC er prosjekt GAVI som går ut på å ødelegge samvittighetens stemme i alle verdens spebarn.

Nå har jeg funnet det rette navnet for et overvåknings- og styringssystem som har ambisjoner om å styre alt fra været i verdensrommet til enkeltindividenes tanker. De tekniske detaljene kan du lese på engelsk og tysk wikipedia. De viktigste prosjektene i COSMIC er prosjekt BABEL som styres av jesuittene og går ut på å skape fullstendig begrepsforvirring når det gjelder levende veseners rettigheter og plikter og GAVI som går ut på å ødelegge samvittighetens stemme i alle verdens spebarn. Hilen Synnøve

Hvem er Synøve?
Synnøve Fjellbakk Taftø er en ener, ikke korrupt som mange av hennes motstandere er. Hun er redelig og sannferdig i all sin fremferd.-Og med hennes sannferdige ytringer og hennes intellekt, ble hun “farlig” for EU-tilhengere.

Grunnloven
Fjellbakk Taftø sier videre til FME i brev datert 02.01.2006:
“Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett
var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første
regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de
spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres. Det var disse
propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovsstridige provisoriske anordningene
som har utgjort “grunnlaget” for norsk rett etter krigen, ikke den såalte hjemmefronten, men det var jeg ikke klar
over i 1989.

Kilde Det som Staten Norge skjuler på www.Origo.no
http://www.facebook.com/group.php?gid=83225052150&v=app_2373072738&ref=ts#/group.php?gid=83225052150

kilde http://en.wikipedia.org/wiki/GAVI

“Gavi selv har overlatt til markedet å få ned prisene på vaksiner. Ifølge alliansen skulle nye markeder føre til at flere aktører ville produsere legemidlene – noe som i sin tur ville bidra til anbudsrunder og lavere priser. Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene.”

Morten Wetland ved Statsministerens kontor er overfor Ny Tid imidlertid avvisende til kritikken knyttet til patenter:

“Det virker fremmed for meg at Gates skal kritiseres for dette. Stoltenberg vil fortsette å oppfordre Gates til å støtte Gavi. Så kan det heller være at man burde se på spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter i andre sammenhenger”.

Markedskreftene skulle sørge for at prisene på vaksiner, som følge av GAVIs storssating, skulle gå ned, men tidligere i år kunne Norads magasin Bistandsaktuelt rapportere (les mer her):

“Så langt har dette ikke slått til. Ett legemiddelfirma, Glaxo-SmithKline, produserer for eksempel den nye kombinasjonsvaksinen – til ti ganger høyere pris enn de gamle enkeltvaksinene.”

“Jens Stoltenbergs regjering har til hensikt å øke Norges støtte til Det internasjonale vaksinefondet GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten til vaksinering av barn i fattige land blir til sammen 6,5 milliarder kroner i løpet av perioden.”

KILDER http://www.rorg.no/Artikler/1435.html

I sin første regjeringsperiode innledet Stoltenberg samarbeidet med Bill og Melinda Gates i vaksineprogrammet GAVI. Gates-fondene hadde da gitt GAVI et økonomisk fundament med en gave på 750 millioner dollar over ti år. Stoltenberg og Norge var det første landet som gikk i allianse med det private fondet. Så kom Storbritannia og Nederland. I dag samarbeider Stoltenberg tett med statsminister Gordon Brown i GAVI. Fondet er omstridt blant annet fordi det kanaliserer ressurser til land som India og Brasil som har penger til å klare dette selv, dersom de vil.http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/16/515157.html

- Grunnen til at jeg har brukt så mye tid på Gavi er at jeg liker den kulturen Bill Gates har brakt med seg, som handler om målbare resultater. Derfor har vi også laget helt nye finansieringsmåter, for eksempel at vi betaler per barn vaksinert. Ofte er det slik at vi betaler en tredel når vi inngår en avtale med landene, en tredel når de kan vise resultater og resten av pengene når de kan dokumentere at et bestemt antall barn er vaksinert. I Norge kaller vi det innsatsstyrt finansiering. Vi gjør det samme på mødrehelse, sier Stoltenberg.
http://www.dagbladet.no/2009/06/18/magasinet/bistand/bill_gates/jens_stoltenberg/6785018/

Men skepsisen har ikke stanset Stoltenberg, og i New York i høst fikk han flere impulser.
Jens Stoltenberg er opptatt av at alle verdens barn skal bli vaksinert mot smittsomme sykdommer. Det første foredraget han holdt i sin andre periode som statsminister var på Farmasidagene 2005 under tittelen «Vaksinasjon mot fattigdom».15 Stoltenberg var styremedlem i Det internasjonale vaksinefondet (GAVI) 2002–2005.http://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg

kilder Familien Stoltenberg tjener politisk&økonomisk på Vaksineringsbløffen
http://www.facebook.com/group.php?gid=281234490720&ref=ts#/group.php?gid=158537187932

som arrangerte seminaret på Universitetet i Bergen 21. – 22. september. Stoltenberg er styremedlem i for økonomisk vekst, og å vaksinere dem er en av de sikreste måtene for å få resultater, sa Stoltenberg … – Dette er vår moralske plikt, sa Jens Stoltenberg på GAVI-seminaret i
kilde http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Internasjonale-spoersmaal/Internasjonalt/Vaar-moralske-plikt

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse­problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

kilder http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

kilder http://www.nettby.no/community/article.php?id=2444500&community_id=1151574

Norsk verdenssensasjon om svineinfluensan ikke avslørt av journalister

Norsk verdenssensasjon ikke avslørt av journalister

Dersom man ikke forstår hva tallene forteller, så kan man risikere å tro at det er 1666 svineinfluensasmittede i Norge nå, i følge Folkehelseinstituttets offisielle oversikt, hentet ut fra MSIS 10. oktober 2009. (Oppdatert: 1975 pr 21. oktober, VG http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=575617 .)

Journalister har de siste månedene stadig gjengitt smittetallene på en måte som avslører hva de ikke forstår.

Aller først: Svineinfluensa er jo en forholdsvis mild influensa for de aller fleste. Siden det ikke lenger foretas tester av alle mistenkte svineinfluensatilfeller, er det trolig mørketall. Jo større mørketallene er, jo lavere er dødeligheten av svineinfluensaen, fordi det betyr at enda flere er eller har vært syke uten at de har hatt behov for sykehusbehandling, og dermed blitt sikkert diagnostisert.

Mellom 90 og 95 prosent av de analyserte prøvene med mistanke om svineinfluensasmitte de siste ukene har vist seg å ikke være svineinfluensa. Det betyr at de færreste prøvene som legene mistenker å kunne være det, er av denne typen.

De offisielle smittetallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) er derfor kun en summering av bekreftede positive prøver. Selv om en av de foreløpig seks døde ikke var registrert smittet, bør man anta at de verst rammede inngår i disse tallene, dersom man stoler på helsemyndighetenes rutiner.

I motsetning til hva enkelte journalister later til å tro, så er tallene ingen daglig situasjonsrapport over antall smittede. Derimot er det en kumulativ rapport over antall smittede i løpet av dette året. (Smittede i mai+ smittede i juni+ smittede i juli etc). Tallene vil derfor bli høyere jo lenger ut i året man kommer. Det betyr ikke at det nødvendigvis er flere som snufser og er smittet i oktober enn det var i juli. Det betyr heller ikke nødvendigvis at smitten sprer seg raskere i oktober enn i juli, selv om det vil være naturlig med mer influensasmitte i influensasesongen enn utenom.

Her er smittede pr måned:

Selvfølgelig kan feilregistreringer forekomme. Noen er lettere å avsløre som feil enn andre. Over ser dere at FHIs offisielle statistikk forteller at første registrerte svineinfluensatilfellet i Norge var allerede i oktober 2008. Uansett om det er en verdenssensasjon eller en feilregistrering så er det ikke egnet til å øke tilliten til medias evne til å avdekke eller til FHIs og norske helsemyndigheters registreringskvalitet.

Ytterligere søk i databasen avslører at det er en gutt i aldersgruppen 10-19 år i Hordaland, med ukjent smittested, som er blitt ført slik i FHIs smittestatistikk.

Hvilke andre feilregistreringer som ligger mer skjult, vet kanskje ingen. Hvorfor oppdager ikke kritiske journalister en gang slike åpenbare feil? Er det fordi de er for lite kritiske og ikke undersøker nok i forhold til hva autoriteter innen svineinfluensa forteller?

Pr 10. oktober har det vært 60 registrerte svineinfluensasmittede hittil denne måneden. De som har vært syke hittil i år, må vi anta er blitt friske, bortsett fra de få alvorlig rammede som ligger på sykehus (totalt åtte i uke 40, hvorav fem på intensivavdelinger). (Oppdatert 19. oktober: 101 på sykehus i uke 42, hvorav 18 på intensivavdelinger, VG.)

Dersom man skal angi hvor mange smittede det er på en bestemt dag, er Folkehelseinstituttets MSIS egentlig et uegnet redskap. Man kan imidlertid altså se hvor mange registrerte smittede det er i inneværende måned, men det forteller ikke hvor mange av de registrerte smittede om allerede er blitt friske.

Nesten tre av fire smittede (73 prosent) er under 30 år. Alle aldersgrupper under ett er det en liten overvekt av menn (52%). I gruppen under 30 år er det over 54 prosent menn. I gruppen 30-50 år er det derimot en større overrepresentasjon av kvinner (56 prosent).

Det er tildels store forskjeller fra fylke til fylke, men særlig med små tall kan tilfeldigheter gi store utslag. Det kan også være ulik geografisk terskel for å registrere seg syk eller frykte viruset. Et raskt overslag i forhold til folketall viser at særlig Vest-Agder og Sør-Trøndelag har forholdsvis flere registrerte smittede enn andre fylker.

Det er forholdsvis enkelt å hente ut informasjon i MSIS, synes jeg. Hvorfor enkelte journalister ikke klarer det, eller ikke vil bruke korrekte tall, får man bare lure på. Det trenger ikke være at de har lyst til å lure leserne. Det kan like gjerne være at journalistene som bruker feil tall ikke forstår bedre, dessverre.

Oppdatert: Spredning av vanlig forkjølelsesvirus kan ha hindret svineinfluensaen i å spre seg. Det konkluderer svenske Smyttskyddsinstituttet (omtrent tilsvarende vårt FHI) i en fersk studie (BLT). Årsaken er at når et virus har kommet inn i luftveiene så klarer ikke et annet virus å trenge inn og vokse.

En meget interessant nyhet. Hvor lang tid tar det før norske journalister oppfatter den?

Mer: Avlys svineinfluensahysteriet.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: Sprøyter og vaksiner er sendt til ulike steder. Massevaksinasjon forsinket.

Mindre og mindre farlig? For et halvt år siden fryktet helsemyndighetene at 13 000 nordmenn skulle dø innen oktober. Det ble en gedigen skivebom. Nå “frykter” de 500 døde i neste bølge (TV 2). Og samtidig frykter de kanskje å sitte igjen med mange ubrukte og unødvendige (bortkastede) vaksiner og et omdømmetap. Hva frykter de mest?

Vet ikke helt når eller om den kommer i så alvorlig omfang som spådd, og hvor mange som smittes eller dør, men den varer i tre år. Det er bra sikkert. (TV 2).

Flere soldater snufser. Alarm melder morobladet VG.

TV 2: Nå står ikke verden til påske. Barn har fått influensasymptomer etter leirskoleopphold i guffent høstvær. En oppsiktsvekkende nyhet.

VG: Vaksinen klar, men gravide Nina må vente.

Vårt Land: Åtte døde av svineinfluensa. ( 12 992 færre enn helsemyndighetene spådde for et halvt år siden.)

VG, TV 2: Akershus-kvinne i risikogruppe døde av svineinfluensa.

TV 2: Egen vaksine for regjering, militære og noen statsansatte.

TV 2, VG: Seks av ti sier nei til vaksinen.

VG: Norsk folkehelseinstitutt vurderer å gå ut med generell vaksineoppfordring til alle.

TV 2: FHI: Influensa farligere enn vaksine.

VG: Leder av USAs nasjonale helseinstitutt: Vaksinen er usedvanlig trygg.

VG: Avlsbønder frykter økonomiske tap. TV 2: Dempet frykt for smitte på grisebesetninger.

VG: Zuccarello: -Jeg har ikke svineinfluensa. (I likhet med omtrent 4,8 millioner andre nordmenn.) VG: Håndballag utslått med influensasymptomer.

Vårt Land: 1400 griser nødslaktes av influensafrykt. VG, TV2: 800 griser slaktes av frykt. TV 2, VG: Svinesjefer vil stanse smitte med masseslakt. TV 2, VG: Ny grisefarm rammet. Brekk synes det er alvorlig at til og med griser kan bli forkjølet. TV 2: Grisebonde: -Må prioriteres i vaksinekøen. TV 2: 50 000 doser svineinfluensavaksine klar til bruk. Venter med nedslakting (av griser). VG: Venter med å beordre nedslakting. Svineprodusenter får ikke vaksineprioritet. Vurderer masseslakt. TV 2, VG: Mulig influensa i enda en grisebesetning. VG: Første norske svin er smittet av svineinfluensa.

VG: Leger nekter å sette svineinfluensavaksiner hvis de ikke får lov til å ta mer betalt enn en ny forskrift sier. Også i Sverige er det strid om betaling for vaksiner, men der er det ulike forvaltningsnivåer som strides.

VG: FHI skremt over komplikasjoner hos gravide. FHI ber gravide vaksinere seg mot svineinfluensa på grunn av nedsatt immunforsvar.

kilde http://norskeforhold.bloggnorge.com/2009/10/11/norsk-verdenssensasjon/

Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full¬finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.
Revolusjonen er nære, på tide og bli Revolusjonære?Se også http://www.ertresvaag.net/
”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmeligeJens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse¬problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.- Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”.

kilde http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Norges befolkning vet utmerket godt forskjellen på en orkan og en frisk bris.

Hans Gaarder sier: 14. 10. 2009 klokken 23:39

Hvorfor opplyses det ikke på myndighetenes nettsted http://www.pandemi.no om at DET ER INGEN PANDEMI i Norge i dag ?! Det er ikke engang en epidemi !

Smaker ikke det som nå skjer litt for mye av vaksinering for vaksineringens egen skyld…?

Hvilken rolle spiller det vel at WHO kan sitte på sitt kontor i Sveits eller New York og erklære pandemi nivå 6 i områdende Indre Mongolia, månens bakside eller Norge ?

Situasjonen i Norge i dag er at det er verken pandemi eller epidemi ! Det aktuelle tallet på pandemiskalaen bør derfor nedjusteres til korrekt nivå omgående, dette vil trolig være ”nivå 1″ (eller 0).

Norges befolkning vet utmerket godt forskjellen på en orkan og en frisk bris.

Hvorfor prøver helsemyndighetene godt supplert av media å innbille oss at det vi oppfatter som en frisk bris egentlig er en orkan ?

Dessuten ville trolig et bedre navn på vaksinen ha vært ”PANDORAMIX”. Denne vaksinen, som få om noen kjenner innhold og virkninger av vil høyst sannsynlig oppleves som EN PANDORA’S ESKE av negative overraskelser.

Den eneste muligheten for at det nåværende navnet ”Pandemrix” vil være korrekt vil være dersom vaksinen på kort eller mellomlang sikt vil utløse en virkelig pandemi, dvs. en svært smittsom og dødelig sykdom.

Dette kan på ingen måte utelukkes og vil være den eneste muligheten for at det bryter ut en virkelig pandemi i Norge, en slags svartedauden 2 eller spanskesyken 2. (For øvrig var spanskesyken 1 forårsaket av vaksiner. Se:
http://spktruth2power.wordpress.com/2009/07/11/the-1918-influenza-epidemic-was-a-vaccine-caused-disease/ )

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og helseministeren (hvem det nå måtte bli) vet utmerket godt at det ikke er så mye som et snev av pandemi i Norge i dag. Hvorfor ikke si det som det er uten flere runder av late-som-leken ? Pandemikeiseren har ingen klær på seg.

Vil historien gjenta seg som tragedie eller som komedie ?

kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/si-nei-til-svineinfluensavaksinen/

HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

Debatten om HPV-vaksinen trekker opp klassiske problemstillinger i moderne medisin, og tvinger oss til å stille noen grunnleggende spørsmål.

Av Dan H. Slettevolden 02.10.2009 06:10

HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

I disse dager vil alle landets 12-årige jenter få tilbud om HPV-vaksinen Gardasil. Vaksinen har skapt voldsom debatt, både i Norge og internasjonalt, og i fagmiljøene hersker det fortsatt stor uenighet om vaksinen.

Hva vet vi for eksempel om hvordan – og hvorvidt – vaksinen virker? Hvilke bivirkninger har den – på kort og lang sikt? Hvilke risikovurderinger og etiske retningslinjer ligger til grunn for at vaksinen nå er implementert i barnevaksinasjonsprogrammet? Og hvilken effekt vil vaksinen ha på jenter som ennå ikke er kommet i puberteten?

Per i dag finnes det ingen studier som kan gi tilfredsstillende svar på disse spørsmålene. Likevel mener norske myndigheter at vi har mer enn nok kunnskap om HPV-vaksinen til å sette i gang massevaksinering av norske jenter.

Myndighetene, gynekologer og legemiddelfirmaene er flinke til å reklamere for vaksinens fordeler. At det fremdeles er stor faglig kontrovers, både når det gjelder effekt og langtidsvirkninger av vaksinen, er noe det dessverre ikke opplyses like eksplisitt om.
Vaksine mot livmorhalskreft?

HPV-vaksinen blir markedsført som en vaksine som skal gi beskyttelse mot livmorhalskreft. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon på at vaksinen forebygger denne kreftformen direkte. Hyppigheten av de forskjellige HPV-variantene i forstadiene til kreft er foreløpig heller ikke kjent, og det vil ta minst 30 år før vi ser en eventuell reduksjon i kreftutvikling som følge av vaksineringen av dagens elleve-tolv år gamle jenter.

Når vaksineprodusentene lanserer en ny vaksine, tar de gjerne også på seg oppgaven med å promotere sykdommen de ønsker å kurere. Sjeldne, og i enkelte tilfeller også relativt uskyldige sykdommer, blir hauset opp til å være livsfarlige epidemier.

Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom, men ingen dødelig epidemi. Rundt 300 kvinner rammes årlig av livmorhalskreft i Norge, og mellom 50 og 100 dør av sykdommen. Til sammenligning dør det omlag 1300 personer hvert år av vanlig influensa.

Gjennomsnittsalderen blant de som får livmorhalskreft er i dag 65 år, og sykdommen er sjelden hos kvinner under 25 år. Antall tilfeller av livmorhalskreft har for øvrig gått markant ned de siste årene. Eksempelvis dør det i dag halvparten så mange av livmorhalskreft som for 30 år siden.

Man kan derfor undre seg over hvorfor det haster slik med å innføre denne vaksinen, og hva som motiverer myndighetene til å bruke hundrevis av millioner på en vaksine som ingen foreløpig vet effekten av.
Skeptiske til massevaksinering

Fordi det fremdeles er stor usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål knyttet til vaksinen, har Bioteknologinemnda kommet med kraftige innvendinger mot at vaksinen innføres på nåværende grunnlag. Og de er ikke alene. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er også skeptiske til å massevaksinere norske jenter så lenge man ikke kjenner langtidseffektene av vaksinen.

Kreftregisterets direktør, Frøydis Langmark, er også blant dem som har kommet med kritiske argumenter mot å innføre vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, og har blant annet uttalt at hun i dag ikke vil anbefale sitt 11 år gamle barnebarn å ta vaksinen.

Langmark mener også at myndighetene svikter når det gjelder planer for oppfølgning og overvåkning av jentene som får HPV-vaksinen, og får støtte av Charlotte Haug, lege og redaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening, som mener at det er altfor mange ubesvarte spørsmål i denne saken til at det er forsvarlig å sette i gang massevaksinering:

  • For eksempel er det fortsatt uvisst om vaksinen vil forebygge ikke bare celleforandringer, men også livmorhalskreft.
  • Det er heller ikke avklart hvor lenge beskyttelsen vil vare.
  • De fleste HPV-infeksjoner ordner immunforsvaret vårt selv opp i. Det er derfor et sentralt spørsmål hvordan vaksinen vil påvirke vår naturlige immunitet mot HPV.
  • Et annet sentralt spørsmål er hvordan vaksinen vil påvirke jenter som ikke har nådd puberteten. Forskernes studier av HPV-vaksinen omfatter nemlig i første rekke kvinner fra 16 til 24 år.

Haug, som er blant de få medisinske sjefredaktører i verden, stiller også spørsmål ved hvordan vaksinen vil virke på andre kreftfremkallende HPV-virus; om de for eksempel vil vise seg å bli farligere dersom HPV-18 og HPV-16 blir utryddet av vaksinen, slik målet er.
Et stort folke-helse-eksperiment

Dr. Diane M. Harper, som er en anerkjent internasjonal kapasitet på området, advarer også på det sterkeste mot å massevaksinere unge, friske jenter, og mener at det å gi dette medikamentet til barn helt ned i elleve-tolvårsalderen ikke kan karakteriseres som noe annet enn et stort folke-helse-eksperiment.

Hun påpeker blant annet at det ennå ikke foreligger noen systematisk kartlegging av verken effekt eller bivirkninger. Vaksinen har heller ikke blitt testet på så unge jenter tidligere. I verste fall kan den øke kreftfaren for de unge jentene som blir vaksinert. Hvordan vaksinen eventuelt vil påvirke den fremtidige fruktbarheten hos jentene, er foreløpig heller ikke kjent.

Ifølge Harper, som selv har vært med å utvikle vaksinen, er det på nåværende tidspunkt bare vaksineprodusenten Merck som tjener på vaksineringen, og ingen andre. Med en pris på 1259,40 kr. per dose – det må gis til sammen tre doser – trenger man ingen avansert kalkulator for å regne ut den økonomiske gevinsten for Merck, hvis vaksinen skal gis til alle syvende-klasse-jenter og samtidig tilbys alle norske kvinner opp til 26 år.

Helsegevinsten er foreløpig ikke like åpenbar. To store studier publisert i New England Journal of Medicine viste for eksempel at effekten, selv på surrogatmarkørene, ikke var fullt så overbevisende som tidligere antatt.
Avslørende masteroppgave

Også en norsk masteroppgave i bioteknologi stiller en rekke kritiske spørsmål til at vaksinen innføres i barnevaksinasjonsprogrammet. Masteroppgaven, som er utført ved Universitetet for miljø- og biovitenskap av Meryl Sønderby Lillenes, har sett på arbeidet som ligger til grunn for at vaksinen ble anbefalt tatt inn i vaksinasjonsprogrammet.

Ifølge Lillenes – som har gått gjennom alle forskningsresultater og offentlige, norske dokumenter som ligger til grunn for avgjørelsen – har arbeidet med denne vaksinen i Norge vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert.

Til tross for at det er en klar uenighet om vaksinen er effektiv og sikker nok for implementering i vaksinasjonsprogrammet, har den allikevel blitt vedtatt å bli innført med de implikasjonene det medfører. Hun påpeker videre at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen i massevaksinasjonsprogrammet: Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning, og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus.
Politikerne har blitt lurt

Lillenes mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak, og at den sterke viljen blant fagfolk til å få vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, kan ha påvirket prosessen i ukjent omfang. Flere eksperter som er brukt i arbeidet, har hatt tilknytning til vaksineprodusenten, og ni av ti forskningsrapporter har blitt levert av industrien selv.

Lillenes mener saken også har utfordrende etiske og moralske aspekter, og at det er faglig kompliserte spørsmål som ennå er ubesvarte. Hun etterlyser også en risikovurdering av vaksinen. Masteroppgaven konkluderer med at man på dette stadiet ikke kan vite om vaksinen er et godt eller dårlig tiltak, og at det er stor usikkerhet både rundt vaksinens effekt og sikkerhet. Lillenes mener konsekvensene kan være av store dimensjoner begge veier, og at man ikke vet i hvilken retning de vil gå. Spørsmålet blir derfor hvem som får fordelene og hvem som bærer risikoen når alt kommer til alt.
Villedende informasjon

Brosjyren som

Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet, inneholder en rekke faktafeil og til dels villedende informasjon. Blant annet er overskriften, «Vaksine for forebygging av livmorhalskreft», direkte feil og villedende.

Studier har vist at vaksinen har en forebyggende effekt på fire ulike HPV-virus, der to i sjeldne tilfeller kan være kreftfremkallende, mens de to andre kan gi kjønnsvorter. Hva slags effekt vaksinen har på livmorhalskreft vet man imidlertid ingenting om, ettersom virkningen av vaksinen ikke vil vise seg før om mange år: Nær full effekt oppnås først om 52 år.

Potensielt alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser blir også sterkt underrapportert.
Alarmerende meldinger

Av bivirkninger fremheves som regel bare lokale reaksjoner som hevelser og smerter, og det poengteres at vaksinen er trygg. Dette til tross for at det allerede er innrapportert tusenvis av mer eller mindre alvorlige vaksinasjonsbivirkninger både til legemiddelmyndighetene i USA og Europa.

Disse omfatter blant annet lammelser, krampeanfall, synstap, graviditeter med komplikasjoner, aborter og fostermisdannelser. I tillegg har legemiddelmyndighetene i USA fått meldinger om et tosifret antall dødsfall blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen Gardasil (1).

Det har også blitt meldt inn en mengde tilfeller av Guiillan Barre Syndrom, som kan synes å være forårsaket av vaksinen grunnet den nære tidsrelasjonen mellom vaksinering og inntreff av sykdom. Det viser seg også at de som får HPV-vaksinen har større risiko for å få blodpropp enn man har ved andre vaksiner.

Bare i USA har det til nå kommet inn over 10.000 rapporter om bivirkninger og komplikasjoner som følge av Gardasil-vaksinen. Når man i tillegg vet at omtrent 90–99 prosent av alle alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner ikke innrapporteres, kan vi med all sannsynlighet forvente at de reelle tallene er betydelig høyere. Likevel holder både Folkehelseinstituttet og vaksineprodusenten Merck fortsatt fast ved at vaksinen er trygg og effektiv.
Vil bruke norske jenter som prøvekaniner

HPV-vaksinen har så langt blitt fremstilt som et veldokumentert, forebyggende helsetilbud. I virkeligheten dreier det seg om et forskningsprosjekt. For at vaksineprodusenten Merck skulle få markedsføringstillatelse av amerikanske helsemyndigheter (FDA), måtte produsenten forplikte seg til å innlede et samarbeid med norske myndigheter om en langsiktig utprøving på norske jenter.

Norge anses nemlig som det eneste landet i verden der en slik studie vil være gjennomførbar, på grunn av de unike mulighetene for oppfølging av personer over tid i Norge, ved hjelp av Folkeregisteret, Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Kreftregisteret inngikk avtalen med legemiddelprodusenten bak ryggen på helseminister Sylvia Brustad, som ikke ble informert om saken før den ble avslørt av VG i mai 2007.
Betalt av legemiddelindustrien

Ifølge en rapport, som er utført av forskere ved Columbia College, tok medisinske foreninger imot penger fra vaksineprodusenten og anbefalte vaksinen før man i det hele tatt visste om den virket. Rapporten er også kritisk til måten Merck har markedsført vaksinen. Blant annet skal Merck ha gitt penger til flere medisinske foreninger, som gjennom sine utdanningsprogrammer har lært opp leger og helsepersonell til å snakke om fordelene ved HPV-vaksinering.

Disse utdanningsprogrammene som sterkt anbefalte HPV-vaksinering begynte allerede i 2006, mer enn ett år før kliniske studier med viktige endepunkter forelå. Det er også på sin plass å sette spørsmålstegn ved uavhengigheten til norske forskere og forskningsinstitusjoner som har deltatt og skal delta i forskningen på HPV-vaksinering i Norge, siden en stor andel av forskningen finansieres av vaksineprodusentene.

Den profilerte forskningssjefen

Steinar Ø. Thoresen ved Kreftregisteret, mannen som alene forhandlet frem vaksineavtalen i Norge, har gjennom en årrekke fått personlige utbetalinger fra legemiddelfirmaet Merck. Pengeoverføringene til den profilerte fagsjefens personlige konto startet to år før Thoresen forhandlet frem gigantavtalen med Merck. Uten å informere ledelsen og i strid med gjeldende retningslinjer inngikk Thoresen og en underordnet medarbeider ved Kreftregisteret personlige pengeavtaler med Merck.

Thoresen er for øvrig medlem i styringsgruppen for utprøvingen av HPV-vaksinen. SINTEF-forsker Finn Egil Skjeldestad har også fått penger rett på sin private konto fra vaksineprodusenten Merck. Skjeldestad sitter blant annet i ekspertgruppen som skal rådført myndighetene om effekten av HPV-vaksinen. I følge VG har også flere norske sykehusleger og ansatte i offentlig finansiert forskning personlige økonomiske avtaler med MSD, som er Mercks datterselskap.
Merck og Vioxx-skandalen

HPV-vaksinen Gardasil er utviklet og produsert av den amerikanske legemiddelgiganten Merck, det samme selskapet som sto bak det smertestillende medikamentet Vioxx, som ifølge Statens legemiddelverk forårsaket minst 400 dødsfall bare i Norge.

Vioxx ble trukket tilbake fra markedet i 2004 etter 50 – 60.000 dødsfall og tusenvis av søksmål mot Merck & Co. I februar 2008 inngikk Merck et forlik med amerikanske myndigheter der de måtte punge ut med 4,85 milliarder dollar for å ha tilbakeholdt informasjon om Vioxx og lurt myndighetene trill rundt. Hva blir det neste?
En korrupt legemiddelindustri

Rettsprosessen mot Merck har gitt forskere, som fikk granske rettsdokumenter som ellers ville vært hemmeligholdt, et sjeldent innblikk i hvordan den verdensomspennende legemiddelindustrien arbeider. I en avslørende studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of the Amercian Medical Association, kommer det frem at Merck var fullt klar over den høye dødsrisikoen bruk av legemiddelet medførte allerede mange år før Vioxx ble trukket tilbake fra markedet.

Studien viser også at tester og vitenskapelige artikler som ble fremstilt som uavhengige, i realiteten var skrevet av selskapets egne ansatte. Ifølge studien var det gjerne selskapets egne forskere som utarbeidet artiklene og rapportene. Disse sto imidlertid ikke som forfattere av studiene. I stedet ble anerkjente og tilsynelatende uavhengige forskere invitert til å sette navnetrekkene sine på studiene, og i mange tilfeller hadde disse forskerne hatt svært liten befatning med selve undersøkelsen.

Studien viser også hvordan PR-avdelingen i Merck & Co. var involvert i hvordan de vitenskapelige artiklene skulle publiseres, for å oppnå fordelaktig oppmerksomhet.
Foreldre blir misinformert

Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.

Det er stor oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og Folkehelseinstituttet anslår at rundt 90 prosent vil takke ja til HPV-vaksinen. Når så mange velger å vaksinere barna sine, burde man kunne forvente at det blir gitt grundig og objektiv informasjon om vaksinens potensielle helsegevinst, samt usikkerhet knyttet til effekt og bivirkninger. Mange fagfolk er imidlertid enige om at dette ikke har blitt gjort når det gjelder HPV-vaksinen.

Debatten om HPV-vaksinen har tvert imot brakt på det rene det som mange lenge har fryktet, nemlig at man står overfor en industri som systematisk lyver, svindler, feilinformerer og tilbakeholder data. En industri fullstendig blottet for moral og samvittighet, men med en umettelig appetitt på penger og profitt.

At svært mange fagfolk advarer mot denne vaksinen, opplyses det ikke om. De negative virkningene av vaksinen, og ikke minst det faktum at det er rapportert om flere dødsfall og alvorlige bivirkninger blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen, blir også kraftig underrapportert.

Først om 20 – 30 år får man svar på om HPV-vaksinen virker eller ikke. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forskningseksperiment for en vaksine som ingen vet hverken effekt eller langtidsvirkninger av.

(1.) Sommeren 2009 var det meldt om 48 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinen. Det er foreløpig ikke dokumentert at vaksinen er direkte årsak til disse. Infeksjoner og blodpropp hos p-pillebrukere blir oppgitt som de vanligste årsakene. Dersom blodpropp skulle være en av bivirkningene av HPV-vaksinen, slik det har vært fremmet av noen som en forklaring på plutselig død hos en gruppe nyvaksinerte unge jenter, vil kombinasjonen av vaksinen og p-piller for noen av jentene kunne innbære en forhøyet risiko.

Om forfatter
Dan-Henning Slettevolden

31 år gammel familiefar, bosatt i Harstad. De siste fem årene har han jobbet innen skoleverket. Blant hans lidenskaper er musikk og litteratur, de to han har viet mest tid til.

kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/hpv-vaksinen-et-risikabelt-eksperiment/

Annonse