Viser arkivet for stikkord folkehelseinstituttet

En av fem sier nei til kreftvaksine

I disse dager vaksineres jenter i 7. klasse mot virus som kan gi livmorhalskreft. I Telemark er det fortsatt nesten 20 prosent som takker nei til vaksinen.

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen til alle jenter i 12-årsalderen. Det første kullet som ble vaksinert, fikk de tre nødvendige dosene i 2009/2010. Nissedal hadde den laveste deltakelsen i 2009 med 14 prosent.

- STOR SKEPSIS

- Vaksinen var ny og ukjent. Selv om den ikke kan sammenlignes med hurtigvaksinen mot svineinfluensa, så var skepsisen stor. HPV-vaksinen er forsket på over lang tid. Jeg merker at det er enda flere i år, som sier ja til vaksinen, enn i fjor, sier ledende helsesøster i Nissedal, Anita Haugstad Haugsjå.

Andelen jenter som tar vaksinen i Nissedal, har økt til rundt 70 prosent i 2011. Helsesøster har innført et fast besøk i sjetteklasse våren før vaksinasjonen.

- Mer informasjon hjalp veldig, både til jentene og foreldrene.

NOTODDEN OG SILJAN

Allerede det første året HPV-vaksinen ble tilbudt i Notodden kommune, ble 81 prosent av 12-åringene vaksinert. I den tredje sesongen med vaksinasjon i 2011, økte andelen til 90 prosent. Notodden har høyest andel vaksinerte mot HPV i Telemark sammen med Siljan, Kviteseid og Tokke.

- Det første året med vaksinen i 2009, hadde vi et åpent foreldremøte. Vår erfaring er at god informasjon gir resultater. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Det har egentlig vært lite skepsis blant foreldrene, sier helsesøster i Notodden kommune, Linda Marie Haugan.

ØKER MED TIDLIG DEBUT

- Tidlig seksuell debut og flere sexpartnere gjør jentene utsatt for HPV. Er det vanskelig å gi de riktige rådene?

- Det er riktig at færre sexpartnere fører til mindre sjanse for HPV-infeksjoner. Likevel får de fleste jenter en slik infeksjon i løpet av livet. Som regel går infeksjonen over av seg selv, men hvis det er en langvarig infeksjon kan dette gi celleforandringer. HPV smitter veldig lett ved seksuell kontakt og kondom bekytter ikke alltid mot virusene, forklarer Haugan.

200 000 DOSER I NORGE

Folkehelseinstituttet har analysert 6000 urinprøver fra 17-åringer, som ikke har tatt vaksinen. Rundt en av sju testet positivt for en eller flere HPV-typer. I 2014 vil FHI vite mer om effekten av vaksinen. Da samler forskerne inn urinprøver fra det første vaksinerte årskullet.

- Per i dag takker 80 prosent ja til vaksinen. Siden starten ser vi at andelen vaksinerte øker og det er vi fornøyd med. I verden er den gitt i 95 millioner doser. I Norge er det gitt over 200 000 doser og det er rapportert om lite bivirkninger, sier prosjektleder for den nasjonale oppfølgingen av HPV-programmet, Lill Trogstad.
kilde
Per-Aslak Ertresvåg: Besvergelser fra toppen av en sprøytespiss(4)

De dokumenterte skadevirkningene
kilde

“Ny medisin utvikles ofte av farmasøytisk industri, gjerne med solid støtte fra offentlig forskning. De nye medisinene er så underlagt patentbeskyttelse. Det betyr at den som har utviklet medisinen, har enerett til å selge den for en bestemt periode, dvs. monopol. Innenfor Verdens handelsorganisasjon (WTO) kan slike patenter beskyttes for en 20-årsperiode i henhold til den såkalte TRIPS-avtalen.”

Det ble reist krav om tvangslisesiering, som ble belyst av tidligere bistandsminister Anne Kristin Sydnes på et møte med frivillige organisasjoner i 2001. Hun sa bl.a. at (les mer her):

“Vårt syn er at det er samsvar mellom artikkel 31 i TRIPS-avtalen og patentlovens § 49. Vi legger derfor til grunn at TRIPS-avtalens artikkel 31 må tolkes og anvendes slik at bestemmelsen skal ta hensyn både til patentinnehavers interesse og til interessene til forbrukerne/den som ønsker å tvangslisensiere.”

kilde

Vaksinefirmaet slipper erstatningsansvar
Les

Altafødte Gunnar
Evertsen hevder
Arfan Bhatti ville ha
bomber av ham, men
Evertsen fikk aldri
vitne mot Bhatti i terrorsaken.

Det er klart Israel ble forbannet når de skjønte at Arbeiderpartiet har dekket over at Bhatti fikk hjelp av PST – Bandidos til å finansiere sitt innkjøp av bombedeler, Gunnar kan den dag i dag bekrefte dette.KILDE

Norsk verdenssensasjon om svineinfluensan ikke avslørt av journalister

Norsk verdenssensasjon ikke avslørt av journalister

Dersom man ikke forstår hva tallene forteller, så kan man risikere å tro at det er 1666 svineinfluensasmittede i Norge nå, i følge Folkehelseinstituttets offisielle oversikt, hentet ut fra MSIS 10. oktober 2009. (Oppdatert: 1975 pr 21. oktober, VG http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=575617 .)

Journalister har de siste månedene stadig gjengitt smittetallene på en måte som avslører hva de ikke forstår.

Aller først: Svineinfluensa er jo en forholdsvis mild influensa for de aller fleste. Siden det ikke lenger foretas tester av alle mistenkte svineinfluensatilfeller, er det trolig mørketall. Jo større mørketallene er, jo lavere er dødeligheten av svineinfluensaen, fordi det betyr at enda flere er eller har vært syke uten at de har hatt behov for sykehusbehandling, og dermed blitt sikkert diagnostisert.

Mellom 90 og 95 prosent av de analyserte prøvene med mistanke om svineinfluensasmitte de siste ukene har vist seg å ikke være svineinfluensa. Det betyr at de færreste prøvene som legene mistenker å kunne være det, er av denne typen.

De offisielle smittetallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) er derfor kun en summering av bekreftede positive prøver. Selv om en av de foreløpig seks døde ikke var registrert smittet, bør man anta at de verst rammede inngår i disse tallene, dersom man stoler på helsemyndighetenes rutiner.

I motsetning til hva enkelte journalister later til å tro, så er tallene ingen daglig situasjonsrapport over antall smittede. Derimot er det en kumulativ rapport over antall smittede i løpet av dette året. (Smittede i mai+ smittede i juni+ smittede i juli etc). Tallene vil derfor bli høyere jo lenger ut i året man kommer. Det betyr ikke at det nødvendigvis er flere som snufser og er smittet i oktober enn det var i juli. Det betyr heller ikke nødvendigvis at smitten sprer seg raskere i oktober enn i juli, selv om det vil være naturlig med mer influensasmitte i influensasesongen enn utenom.

Her er smittede pr måned:

Selvfølgelig kan feilregistreringer forekomme. Noen er lettere å avsløre som feil enn andre. Over ser dere at FHIs offisielle statistikk forteller at første registrerte svineinfluensatilfellet i Norge var allerede i oktober 2008. Uansett om det er en verdenssensasjon eller en feilregistrering så er det ikke egnet til å øke tilliten til medias evne til å avdekke eller til FHIs og norske helsemyndigheters registreringskvalitet.

Ytterligere søk i databasen avslører at det er en gutt i aldersgruppen 10-19 år i Hordaland, med ukjent smittested, som er blitt ført slik i FHIs smittestatistikk.

Hvilke andre feilregistreringer som ligger mer skjult, vet kanskje ingen. Hvorfor oppdager ikke kritiske journalister en gang slike åpenbare feil? Er det fordi de er for lite kritiske og ikke undersøker nok i forhold til hva autoriteter innen svineinfluensa forteller?

Pr 10. oktober har det vært 60 registrerte svineinfluensasmittede hittil denne måneden. De som har vært syke hittil i år, må vi anta er blitt friske, bortsett fra de få alvorlig rammede som ligger på sykehus (totalt åtte i uke 40, hvorav fem på intensivavdelinger). (Oppdatert 19. oktober: 101 på sykehus i uke 42, hvorav 18 på intensivavdelinger, VG.)

Dersom man skal angi hvor mange smittede det er på en bestemt dag, er Folkehelseinstituttets MSIS egentlig et uegnet redskap. Man kan imidlertid altså se hvor mange registrerte smittede det er i inneværende måned, men det forteller ikke hvor mange av de registrerte smittede om allerede er blitt friske.

Nesten tre av fire smittede (73 prosent) er under 30 år. Alle aldersgrupper under ett er det en liten overvekt av menn (52%). I gruppen under 30 år er det over 54 prosent menn. I gruppen 30-50 år er det derimot en større overrepresentasjon av kvinner (56 prosent).

Det er tildels store forskjeller fra fylke til fylke, men særlig med små tall kan tilfeldigheter gi store utslag. Det kan også være ulik geografisk terskel for å registrere seg syk eller frykte viruset. Et raskt overslag i forhold til folketall viser at særlig Vest-Agder og Sør-Trøndelag har forholdsvis flere registrerte smittede enn andre fylker.

Det er forholdsvis enkelt å hente ut informasjon i MSIS, synes jeg. Hvorfor enkelte journalister ikke klarer det, eller ikke vil bruke korrekte tall, får man bare lure på. Det trenger ikke være at de har lyst til å lure leserne. Det kan like gjerne være at journalistene som bruker feil tall ikke forstår bedre, dessverre.

Oppdatert: Spredning av vanlig forkjølelsesvirus kan ha hindret svineinfluensaen i å spre seg. Det konkluderer svenske Smyttskyddsinstituttet (omtrent tilsvarende vårt FHI) i en fersk studie (BLT). Årsaken er at når et virus har kommet inn i luftveiene så klarer ikke et annet virus å trenge inn og vokse.

En meget interessant nyhet. Hvor lang tid tar det før norske journalister oppfatter den?

Mer: Avlys svineinfluensahysteriet.

Bloggurat

Blogglisten

Twingly BlogRank

VG: Sprøyter og vaksiner er sendt til ulike steder. Massevaksinasjon forsinket.

Mindre og mindre farlig? For et halvt år siden fryktet helsemyndighetene at 13 000 nordmenn skulle dø innen oktober. Det ble en gedigen skivebom. Nå “frykter” de 500 døde i neste bølge (TV 2). Og samtidig frykter de kanskje å sitte igjen med mange ubrukte og unødvendige (bortkastede) vaksiner og et omdømmetap. Hva frykter de mest?

Vet ikke helt når eller om den kommer i så alvorlig omfang som spådd, og hvor mange som smittes eller dør, men den varer i tre år. Det er bra sikkert. (TV 2).

Flere soldater snufser. Alarm melder morobladet VG.

TV 2: Nå står ikke verden til påske. Barn har fått influensasymptomer etter leirskoleopphold i guffent høstvær. En oppsiktsvekkende nyhet.

VG: Vaksinen klar, men gravide Nina må vente.

Vårt Land: Åtte døde av svineinfluensa. ( 12 992 færre enn helsemyndighetene spådde for et halvt år siden.)

VG, TV 2: Akershus-kvinne i risikogruppe døde av svineinfluensa.

TV 2: Egen vaksine for regjering, militære og noen statsansatte.

TV 2, VG: Seks av ti sier nei til vaksinen.

VG: Norsk folkehelseinstitutt vurderer å gå ut med generell vaksineoppfordring til alle.

TV 2: FHI: Influensa farligere enn vaksine.

VG: Leder av USAs nasjonale helseinstitutt: Vaksinen er usedvanlig trygg.

VG: Avlsbønder frykter økonomiske tap. TV 2: Dempet frykt for smitte på grisebesetninger.

VG: Zuccarello: -Jeg har ikke svineinfluensa. (I likhet med omtrent 4,8 millioner andre nordmenn.) VG: Håndballag utslått med influensasymptomer.

Vårt Land: 1400 griser nødslaktes av influensafrykt. VG, TV2: 800 griser slaktes av frykt. TV 2, VG: Svinesjefer vil stanse smitte med masseslakt. TV 2, VG: Ny grisefarm rammet. Brekk synes det er alvorlig at til og med griser kan bli forkjølet. TV 2: Grisebonde: -Må prioriteres i vaksinekøen. TV 2: 50 000 doser svineinfluensavaksine klar til bruk. Venter med nedslakting (av griser). VG: Venter med å beordre nedslakting. Svineprodusenter får ikke vaksineprioritet. Vurderer masseslakt. TV 2, VG: Mulig influensa i enda en grisebesetning. VG: Første norske svin er smittet av svineinfluensa.

VG: Leger nekter å sette svineinfluensavaksiner hvis de ikke får lov til å ta mer betalt enn en ny forskrift sier. Også i Sverige er det strid om betaling for vaksiner, men der er det ulike forvaltningsnivåer som strides.

VG: FHI skremt over komplikasjoner hos gravide. FHI ber gravide vaksinere seg mot svineinfluensa på grunn av nedsatt immunforsvar.

kilde http://norskeforhold.bloggnorge.com/2009/10/11/norsk-verdenssensasjon/

Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full¬finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.
Revolusjonen er nære, på tide og bli Revolusjonære?Se også http://www.ertresvaag.net/
”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmeligeJens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse¬problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.- Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”.

kilde http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Norges befolkning vet utmerket godt forskjellen på en orkan og en frisk bris.

Hans Gaarder sier: 14. 10. 2009 klokken 23:39

Hvorfor opplyses det ikke på myndighetenes nettsted http://www.pandemi.no om at DET ER INGEN PANDEMI i Norge i dag ?! Det er ikke engang en epidemi !

Smaker ikke det som nå skjer litt for mye av vaksinering for vaksineringens egen skyld…?

Hvilken rolle spiller det vel at WHO kan sitte på sitt kontor i Sveits eller New York og erklære pandemi nivå 6 i områdende Indre Mongolia, månens bakside eller Norge ?

Situasjonen i Norge i dag er at det er verken pandemi eller epidemi ! Det aktuelle tallet på pandemiskalaen bør derfor nedjusteres til korrekt nivå omgående, dette vil trolig være ”nivå 1″ (eller 0).

Norges befolkning vet utmerket godt forskjellen på en orkan og en frisk bris.

Hvorfor prøver helsemyndighetene godt supplert av media å innbille oss at det vi oppfatter som en frisk bris egentlig er en orkan ?

Dessuten ville trolig et bedre navn på vaksinen ha vært ”PANDORAMIX”. Denne vaksinen, som få om noen kjenner innhold og virkninger av vil høyst sannsynlig oppleves som EN PANDORA’S ESKE av negative overraskelser.

Den eneste muligheten for at det nåværende navnet ”Pandemrix” vil være korrekt vil være dersom vaksinen på kort eller mellomlang sikt vil utløse en virkelig pandemi, dvs. en svært smittsom og dødelig sykdom.

Dette kan på ingen måte utelukkes og vil være den eneste muligheten for at det bryter ut en virkelig pandemi i Norge, en slags svartedauden 2 eller spanskesyken 2. (For øvrig var spanskesyken 1 forårsaket av vaksiner. Se:
http://spktruth2power.wordpress.com/2009/07/11/the-1918-influenza-epidemic-was-a-vaccine-caused-disease/ )

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og helseministeren (hvem det nå måtte bli) vet utmerket godt at det ikke er så mye som et snev av pandemi i Norge i dag. Hvorfor ikke si det som det er uten flere runder av late-som-leken ? Pandemikeiseren har ingen klær på seg.

Vil historien gjenta seg som tragedie eller som komedie ?

kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/si-nei-til-svineinfluensavaksinen/

HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

Debatten om HPV-vaksinen trekker opp klassiske problemstillinger i moderne medisin, og tvinger oss til å stille noen grunnleggende spørsmål.

Av Dan H. Slettevolden 02.10.2009 06:10

HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

I disse dager vil alle landets 12-årige jenter få tilbud om HPV-vaksinen Gardasil. Vaksinen har skapt voldsom debatt, både i Norge og internasjonalt, og i fagmiljøene hersker det fortsatt stor uenighet om vaksinen.

Hva vet vi for eksempel om hvordan – og hvorvidt – vaksinen virker? Hvilke bivirkninger har den – på kort og lang sikt? Hvilke risikovurderinger og etiske retningslinjer ligger til grunn for at vaksinen nå er implementert i barnevaksinasjonsprogrammet? Og hvilken effekt vil vaksinen ha på jenter som ennå ikke er kommet i puberteten?

Per i dag finnes det ingen studier som kan gi tilfredsstillende svar på disse spørsmålene. Likevel mener norske myndigheter at vi har mer enn nok kunnskap om HPV-vaksinen til å sette i gang massevaksinering av norske jenter.

Myndighetene, gynekologer og legemiddelfirmaene er flinke til å reklamere for vaksinens fordeler. At det fremdeles er stor faglig kontrovers, både når det gjelder effekt og langtidsvirkninger av vaksinen, er noe det dessverre ikke opplyses like eksplisitt om.
Vaksine mot livmorhalskreft?

HPV-vaksinen blir markedsført som en vaksine som skal gi beskyttelse mot livmorhalskreft. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon på at vaksinen forebygger denne kreftformen direkte. Hyppigheten av de forskjellige HPV-variantene i forstadiene til kreft er foreløpig heller ikke kjent, og det vil ta minst 30 år før vi ser en eventuell reduksjon i kreftutvikling som følge av vaksineringen av dagens elleve-tolv år gamle jenter.

Når vaksineprodusentene lanserer en ny vaksine, tar de gjerne også på seg oppgaven med å promotere sykdommen de ønsker å kurere. Sjeldne, og i enkelte tilfeller også relativt uskyldige sykdommer, blir hauset opp til å være livsfarlige epidemier.

Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom, men ingen dødelig epidemi. Rundt 300 kvinner rammes årlig av livmorhalskreft i Norge, og mellom 50 og 100 dør av sykdommen. Til sammenligning dør det omlag 1300 personer hvert år av vanlig influensa.

Gjennomsnittsalderen blant de som får livmorhalskreft er i dag 65 år, og sykdommen er sjelden hos kvinner under 25 år. Antall tilfeller av livmorhalskreft har for øvrig gått markant ned de siste årene. Eksempelvis dør det i dag halvparten så mange av livmorhalskreft som for 30 år siden.

Man kan derfor undre seg over hvorfor det haster slik med å innføre denne vaksinen, og hva som motiverer myndighetene til å bruke hundrevis av millioner på en vaksine som ingen foreløpig vet effekten av.
Skeptiske til massevaksinering

Fordi det fremdeles er stor usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål knyttet til vaksinen, har Bioteknologinemnda kommet med kraftige innvendinger mot at vaksinen innføres på nåværende grunnlag. Og de er ikke alene. Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er også skeptiske til å massevaksinere norske jenter så lenge man ikke kjenner langtidseffektene av vaksinen.

Kreftregisterets direktør, Frøydis Langmark, er også blant dem som har kommet med kritiske argumenter mot å innføre vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, og har blant annet uttalt at hun i dag ikke vil anbefale sitt 11 år gamle barnebarn å ta vaksinen.

Langmark mener også at myndighetene svikter når det gjelder planer for oppfølgning og overvåkning av jentene som får HPV-vaksinen, og får støtte av Charlotte Haug, lege og redaktør i Tidsskrift for Den norske lægeforening, som mener at det er altfor mange ubesvarte spørsmål i denne saken til at det er forsvarlig å sette i gang massevaksinering:

  • For eksempel er det fortsatt uvisst om vaksinen vil forebygge ikke bare celleforandringer, men også livmorhalskreft.
  • Det er heller ikke avklart hvor lenge beskyttelsen vil vare.
  • De fleste HPV-infeksjoner ordner immunforsvaret vårt selv opp i. Det er derfor et sentralt spørsmål hvordan vaksinen vil påvirke vår naturlige immunitet mot HPV.
  • Et annet sentralt spørsmål er hvordan vaksinen vil påvirke jenter som ikke har nådd puberteten. Forskernes studier av HPV-vaksinen omfatter nemlig i første rekke kvinner fra 16 til 24 år.

Haug, som er blant de få medisinske sjefredaktører i verden, stiller også spørsmål ved hvordan vaksinen vil virke på andre kreftfremkallende HPV-virus; om de for eksempel vil vise seg å bli farligere dersom HPV-18 og HPV-16 blir utryddet av vaksinen, slik målet er.
Et stort folke-helse-eksperiment

Dr. Diane M. Harper, som er en anerkjent internasjonal kapasitet på området, advarer også på det sterkeste mot å massevaksinere unge, friske jenter, og mener at det å gi dette medikamentet til barn helt ned i elleve-tolvårsalderen ikke kan karakteriseres som noe annet enn et stort folke-helse-eksperiment.

Hun påpeker blant annet at det ennå ikke foreligger noen systematisk kartlegging av verken effekt eller bivirkninger. Vaksinen har heller ikke blitt testet på så unge jenter tidligere. I verste fall kan den øke kreftfaren for de unge jentene som blir vaksinert. Hvordan vaksinen eventuelt vil påvirke den fremtidige fruktbarheten hos jentene, er foreløpig heller ikke kjent.

Ifølge Harper, som selv har vært med å utvikle vaksinen, er det på nåværende tidspunkt bare vaksineprodusenten Merck som tjener på vaksineringen, og ingen andre. Med en pris på 1259,40 kr. per dose – det må gis til sammen tre doser – trenger man ingen avansert kalkulator for å regne ut den økonomiske gevinsten for Merck, hvis vaksinen skal gis til alle syvende-klasse-jenter og samtidig tilbys alle norske kvinner opp til 26 år.

Helsegevinsten er foreløpig ikke like åpenbar. To store studier publisert i New England Journal of Medicine viste for eksempel at effekten, selv på surrogatmarkørene, ikke var fullt så overbevisende som tidligere antatt.
Avslørende masteroppgave

Også en norsk masteroppgave i bioteknologi stiller en rekke kritiske spørsmål til at vaksinen innføres i barnevaksinasjonsprogrammet. Masteroppgaven, som er utført ved Universitetet for miljø- og biovitenskap av Meryl Sønderby Lillenes, har sett på arbeidet som ligger til grunn for at vaksinen ble anbefalt tatt inn i vaksinasjonsprogrammet.

Ifølge Lillenes – som har gått gjennom alle forskningsresultater og offentlige, norske dokumenter som ligger til grunn for avgjørelsen – har arbeidet med denne vaksinen i Norge vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert.

Til tross for at det er en klar uenighet om vaksinen er effektiv og sikker nok for implementering i vaksinasjonsprogrammet, har den allikevel blitt vedtatt å bli innført med de implikasjonene det medfører. Hun påpeker videre at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen i massevaksinasjonsprogrammet: Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning, og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus.
Politikerne har blitt lurt

Lillenes mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak, og at den sterke viljen blant fagfolk til å få vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, kan ha påvirket prosessen i ukjent omfang. Flere eksperter som er brukt i arbeidet, har hatt tilknytning til vaksineprodusenten, og ni av ti forskningsrapporter har blitt levert av industrien selv.

Lillenes mener saken også har utfordrende etiske og moralske aspekter, og at det er faglig kompliserte spørsmål som ennå er ubesvarte. Hun etterlyser også en risikovurdering av vaksinen. Masteroppgaven konkluderer med at man på dette stadiet ikke kan vite om vaksinen er et godt eller dårlig tiltak, og at det er stor usikkerhet både rundt vaksinens effekt og sikkerhet. Lillenes mener konsekvensene kan være av store dimensjoner begge veier, og at man ikke vet i hvilken retning de vil gå. Spørsmålet blir derfor hvem som får fordelene og hvem som bærer risikoen når alt kommer til alt.
Villedende informasjon

Brosjyren som

Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet, inneholder en rekke faktafeil og til dels villedende informasjon. Blant annet er overskriften, «Vaksine for forebygging av livmorhalskreft», direkte feil og villedende.

Studier har vist at vaksinen har en forebyggende effekt på fire ulike HPV-virus, der to i sjeldne tilfeller kan være kreftfremkallende, mens de to andre kan gi kjønnsvorter. Hva slags effekt vaksinen har på livmorhalskreft vet man imidlertid ingenting om, ettersom virkningen av vaksinen ikke vil vise seg før om mange år: Nær full effekt oppnås først om 52 år.

Potensielt alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser blir også sterkt underrapportert.
Alarmerende meldinger

Av bivirkninger fremheves som regel bare lokale reaksjoner som hevelser og smerter, og det poengteres at vaksinen er trygg. Dette til tross for at det allerede er innrapportert tusenvis av mer eller mindre alvorlige vaksinasjonsbivirkninger både til legemiddelmyndighetene i USA og Europa.

Disse omfatter blant annet lammelser, krampeanfall, synstap, graviditeter med komplikasjoner, aborter og fostermisdannelser. I tillegg har legemiddelmyndighetene i USA fått meldinger om et tosifret antall dødsfall blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen Gardasil (1).

Det har også blitt meldt inn en mengde tilfeller av Guiillan Barre Syndrom, som kan synes å være forårsaket av vaksinen grunnet den nære tidsrelasjonen mellom vaksinering og inntreff av sykdom. Det viser seg også at de som får HPV-vaksinen har større risiko for å få blodpropp enn man har ved andre vaksiner.

Bare i USA har det til nå kommet inn over 10.000 rapporter om bivirkninger og komplikasjoner som følge av Gardasil-vaksinen. Når man i tillegg vet at omtrent 90–99 prosent av alle alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner ikke innrapporteres, kan vi med all sannsynlighet forvente at de reelle tallene er betydelig høyere. Likevel holder både Folkehelseinstituttet og vaksineprodusenten Merck fortsatt fast ved at vaksinen er trygg og effektiv.
Vil bruke norske jenter som prøvekaniner

HPV-vaksinen har så langt blitt fremstilt som et veldokumentert, forebyggende helsetilbud. I virkeligheten dreier det seg om et forskningsprosjekt. For at vaksineprodusenten Merck skulle få markedsføringstillatelse av amerikanske helsemyndigheter (FDA), måtte produsenten forplikte seg til å innlede et samarbeid med norske myndigheter om en langsiktig utprøving på norske jenter.

Norge anses nemlig som det eneste landet i verden der en slik studie vil være gjennomførbar, på grunn av de unike mulighetene for oppfølging av personer over tid i Norge, ved hjelp av Folkeregisteret, Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Kreftregisteret inngikk avtalen med legemiddelprodusenten bak ryggen på helseminister Sylvia Brustad, som ikke ble informert om saken før den ble avslørt av VG i mai 2007.
Betalt av legemiddelindustrien

Ifølge en rapport, som er utført av forskere ved Columbia College, tok medisinske foreninger imot penger fra vaksineprodusenten og anbefalte vaksinen før man i det hele tatt visste om den virket. Rapporten er også kritisk til måten Merck har markedsført vaksinen. Blant annet skal Merck ha gitt penger til flere medisinske foreninger, som gjennom sine utdanningsprogrammer har lært opp leger og helsepersonell til å snakke om fordelene ved HPV-vaksinering.

Disse utdanningsprogrammene som sterkt anbefalte HPV-vaksinering begynte allerede i 2006, mer enn ett år før kliniske studier med viktige endepunkter forelå. Det er også på sin plass å sette spørsmålstegn ved uavhengigheten til norske forskere og forskningsinstitusjoner som har deltatt og skal delta i forskningen på HPV-vaksinering i Norge, siden en stor andel av forskningen finansieres av vaksineprodusentene.

Den profilerte forskningssjefen

Steinar Ø. Thoresen ved Kreftregisteret, mannen som alene forhandlet frem vaksineavtalen i Norge, har gjennom en årrekke fått personlige utbetalinger fra legemiddelfirmaet Merck. Pengeoverføringene til den profilerte fagsjefens personlige konto startet to år før Thoresen forhandlet frem gigantavtalen med Merck. Uten å informere ledelsen og i strid med gjeldende retningslinjer inngikk Thoresen og en underordnet medarbeider ved Kreftregisteret personlige pengeavtaler med Merck.

Thoresen er for øvrig medlem i styringsgruppen for utprøvingen av HPV-vaksinen. SINTEF-forsker Finn Egil Skjeldestad har også fått penger rett på sin private konto fra vaksineprodusenten Merck. Skjeldestad sitter blant annet i ekspertgruppen som skal rådført myndighetene om effekten av HPV-vaksinen. I følge VG har også flere norske sykehusleger og ansatte i offentlig finansiert forskning personlige økonomiske avtaler med MSD, som er Mercks datterselskap.
Merck og Vioxx-skandalen

HPV-vaksinen Gardasil er utviklet og produsert av den amerikanske legemiddelgiganten Merck, det samme selskapet som sto bak det smertestillende medikamentet Vioxx, som ifølge Statens legemiddelverk forårsaket minst 400 dødsfall bare i Norge.

Vioxx ble trukket tilbake fra markedet i 2004 etter 50 – 60.000 dødsfall og tusenvis av søksmål mot Merck & Co. I februar 2008 inngikk Merck et forlik med amerikanske myndigheter der de måtte punge ut med 4,85 milliarder dollar for å ha tilbakeholdt informasjon om Vioxx og lurt myndighetene trill rundt. Hva blir det neste?
En korrupt legemiddelindustri

Rettsprosessen mot Merck har gitt forskere, som fikk granske rettsdokumenter som ellers ville vært hemmeligholdt, et sjeldent innblikk i hvordan den verdensomspennende legemiddelindustrien arbeider. I en avslørende studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of the Amercian Medical Association, kommer det frem at Merck var fullt klar over den høye dødsrisikoen bruk av legemiddelet medførte allerede mange år før Vioxx ble trukket tilbake fra markedet.

Studien viser også at tester og vitenskapelige artikler som ble fremstilt som uavhengige, i realiteten var skrevet av selskapets egne ansatte. Ifølge studien var det gjerne selskapets egne forskere som utarbeidet artiklene og rapportene. Disse sto imidlertid ikke som forfattere av studiene. I stedet ble anerkjente og tilsynelatende uavhengige forskere invitert til å sette navnetrekkene sine på studiene, og i mange tilfeller hadde disse forskerne hatt svært liten befatning med selve undersøkelsen.

Studien viser også hvordan PR-avdelingen i Merck & Co. var involvert i hvordan de vitenskapelige artiklene skulle publiseres, for å oppnå fordelaktig oppmerksomhet.
Foreldre blir misinformert

Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.

Det er stor oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og Folkehelseinstituttet anslår at rundt 90 prosent vil takke ja til HPV-vaksinen. Når så mange velger å vaksinere barna sine, burde man kunne forvente at det blir gitt grundig og objektiv informasjon om vaksinens potensielle helsegevinst, samt usikkerhet knyttet til effekt og bivirkninger. Mange fagfolk er imidlertid enige om at dette ikke har blitt gjort når det gjelder HPV-vaksinen.

Debatten om HPV-vaksinen har tvert imot brakt på det rene det som mange lenge har fryktet, nemlig at man står overfor en industri som systematisk lyver, svindler, feilinformerer og tilbakeholder data. En industri fullstendig blottet for moral og samvittighet, men med en umettelig appetitt på penger og profitt.

At svært mange fagfolk advarer mot denne vaksinen, opplyses det ikke om. De negative virkningene av vaksinen, og ikke minst det faktum at det er rapportert om flere dødsfall og alvorlige bivirkninger blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen, blir også kraftig underrapportert.

Først om 20 – 30 år får man svar på om HPV-vaksinen virker eller ikke. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forskningseksperiment for en vaksine som ingen vet hverken effekt eller langtidsvirkninger av.

(1.) Sommeren 2009 var det meldt om 48 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinen. Det er foreløpig ikke dokumentert at vaksinen er direkte årsak til disse. Infeksjoner og blodpropp hos p-pillebrukere blir oppgitt som de vanligste årsakene. Dersom blodpropp skulle være en av bivirkningene av HPV-vaksinen, slik det har vært fremmet av noen som en forklaring på plutselig død hos en gruppe nyvaksinerte unge jenter, vil kombinasjonen av vaksinen og p-piller for noen av jentene kunne innbære en forhøyet risiko.

Om forfatter
Dan-Henning Slettevolden

31 år gammel familiefar, bosatt i Harstad. De siste fem årene har han jobbet innen skoleverket. Blant hans lidenskaper er musikk og litteratur, de to han har viet mest tid til.

kilde http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/hpv-vaksinen-et-risikabelt-eksperiment/

Annonse