Viser arkivet for stikkord nazister

Folkehelseinstituttets historie Del 1

*Statens institutt for folkehelse ble grunnlagt i 1929. Ideen om en offentlig instans med fokus på befolkningens helse så imidlertid dagens lys 50 år tidligere, og tanken om offentlig ansvar for forebyggende helsetiltak gikk enda lenger tilbake.

(“Jeg har tatt bare med det som var viktig for denne artikkelens innhold, resten finnes i linkene samt i kilden nederst”)

Historisk overblikk*

HER
*
Viktige milepæler i Folkehelseinstituttets historie*

1919 – Stortinget vedtok å kjøpe tomt i Geitmyrsveien for å bygge et folkehelseinstitutt
Kort tid etter at Medisinalstyrelsens laboratorium ble opprettet i 1916, ble det klart at det ikke var plass til å drive alle aktivitetene i de daværende lokalene. I 1919 vedtok Stortinget å kjøpe en tomt i Geitmyrsveien for å reise et bygg med moderne og romslige laboratorier.

Norge var imidlertid et av de fattigste landene i Europa på den tiden. Bare Albania var fattigere. Staten hadde ikke råd til å bygge annet enn en stall og et lite hus for dyrepasserne. Tomten lå brakk i mange år, og de ambisiøse planene om en moderne laboratoriebygning ble ikke realisert før Rockefeller Foundation donerte en million kroner til den norske stat i slutten av 1920-årene.
*
Donasjonen hadde en viktig betingelse: Den norske stat måtte binde seg til å finansiere permanent drift av et nasjonalt folkehelseinstitutt. Plaketten med inskripsjonen om samarbeidet mellom Rockefeller Foundation og den norske stat finnes fortsatt på hjørnet av Folkehelseinstituttets gamle hovedbygning, som nå er erklært verneverdig.*
KILDE
*
Norges befolkning er altså bundet til en kontrakt som man nesten ikke kan unngå å stå i.

I løpet av alle disse årene etter 1919, har FHI opparbeidet seg enorme kunnskapsdata basert på nordmenns sykdomshistorie og ikke minst deres raushet i form av å delta frivillig ved div helseundersøkelser samt forsknings studier i regi fra Folkehelseinstituttet.

*
Rockefeller Foundation (se deres hjemmeside HER)
Er de reelle eierne av nordmenns sensetive helse info som er arkivert og behandlet hos Folkehelseinstituttet.

Påstanden om at Folkehelseinstituttet ikke er 100% offentlig men drives av nordmenns skatte penger blir bare tydeligere.

Blant en av toppene hos Folkehelseinstituttet, finner vi storesøster til tidligere styrerepresentant hos finansieringsfondet til Gavi, Jens Stoltenberg.

Hun er er Assisterende direktør hos FHI.
Denne stillingen som assisterende direktør leder prosjektet Dagens helsetall, som skal modernisere de sentrale helseregistrene ved Folkehelseinstituttet.
Du finner hennes kontakt info HER

Les og kjøp boka SOV, mitt lille Norge (2008) av Per-Aslak Ertresvåg hos KOLOFON FORLAG HER

Les Bokanmeldelsen av Rolf Kenneth Myhre HER
*
Her et lite utdrag som omhandler vaksine biten: “Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter.”*

“De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette”.
*

“Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør.” Ertresvåg skriver (s. 108):

*
”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”
*

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?
*

Det er et faktum at skribenten ei forlaget er blitt anmeldt for disse påstandene.
Det er også kjent at ingen aviser eller tv-stasjoner har gravd ei vist noe
interesser som kunne ha oppklart saken samt satt hele problemstillinga i et offentlig søkelys.

Hjemmesiden til The Rockefeller Foundation finner du HER
*
ABOUT THE FOUNDATION*
The Rockefeller Foundation is a philanthropic organization endowed by John D.
Rockefeller and chartered in 1913 for the well-being of people throughout the
world. It is one of America’s oldest private foundations and one of the few with
strong international interests. From its beginning, the Foundation has sought to
identify, and address at their source, the causes of human suffering and need. kilde

Hvem er denne John Davison Rockefeller, som altså var med på å hjelpe Norge med å bygge opp et eget Nasjonalt folkehelseinstitutt ?

“kilde 1 ":http://bihno.com/rockefeller/ om John Davison Rockefeller

kilde 2
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

“kilde 3 ":http://www.u-s-history.com/pages/h957.html TRAVEL AND HISTORY
*
Rasehygienens etterdønninger* & * Arven fra Rockefeller og Tage Kemp*
Desember 1929 startet Rockefeller-stiftelsen et femårig finansielt samarbeid med Kaiser Wilhelm-instituttets ”antropologiske undersøkelse”, i realiteten et rasistisk og eugenisk program ledet av Fischer.Rockefeller-stiftelsen bevilget eno…rme beløp til forskning på blant annet åndssvakhet i et rasebiologisk perspektiv.

Som overlege Munch helt riktig noterte var det midler fra Rockefeller-stiftelsen som hadde muliggjort opprettelsen av det arvebiologiske institutt i København i 1938. Rockefeller Foundation var en av de ivrigste pådriverne for den rasebiologiske eller eugeniske forskning i USA etter at stiftelsen ble etablert i New York i 1912.

Fischer var en av de høyprofilerte talsmenn for Holocaust, og hans etterfølger Verschuer, brakte med seg sin nære assistent, den beryktede doktor Josef Mengele, som kort tid etter, i mai 1943 kom til Auswitch for å ta fatt på sin fryktelige forbrytelse mot menneskeheten.Det var tette bånd mellom den tyske og amerikanske eugeniske bevegelsen.
KILDE

*
Som vi ser er det nazister som dyrker det såkalte reine som er arkitektene bak både Rockefeller-stiftelsen samt Folkehelseinstituttet.
*

*
I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, (Se i arkivet) i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.-Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.* Les mer og se filmen HER

Det er ikke uten grunn at det heter Nasjonalt folkehelseinstitutt

Forskning: Best mulig kunnskap om hva som påvirker befolkningens helse
- Ja man kan jo begynne å tvile om de ønsker vårt beste da det er nazister som styrer showet.

Forskere som ønsker tilgang til data eller biologisk materiale fra de helseregistre vi forvalter, biobanker, kan søke om adgang HER

Nazistene var og er fortsatt gal etter forsknings resultater som senere kan brukes til å underkue samt slave store deler av deres egen befolkning.
*
Et godt eksempel på nazi forskning er ADHD-studien, ikke hørt om den?
Her er DEN*

ADHD, hva er det?Nok et nazistisk stunt……….Slutt å behandle indigobarna som en AD/HD diagnose Les HER mer om det.“Alt du ikke får vite om ADHD og Ritalin”
Er den eneste boken på norsk som gir deg nøytrale opplysninger om emnet. Her får du lese om hvordan man begynte å bruke Ritalin til barn, hva Ritalin er og hvilke virkninger dette midlet har på kropp og hjerne, om hvordan diagnosen ADHD ble til, om ‘lykkepiller’ (SSRI) og om hjernens overføringsstoffer, først og fremst serotonin og dopamin.HER*

I boka dødelige Bivirkninger Bekjennelser fra en Legemiddel-Direktør, bekrefter
John Virapen(forfatteren) som var ansatt i legemiddelbransjen i over 35 år og har jobbet i alle deler av industrien med unntak av produksjon.* At medisin bransjen som Folkehelseinstituttet er en del av, består av dritsekker som kun er opptatt å tjene penger og der menneskesynet er lavt, slik nazistene var og er.(Boka og sammendrag finner du HER )

Annonse